Entrepreneurship Education
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista in Northern Ostrobothnia
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Kuvitus kristalleista

Research and theses

This page presents a collection of the latest publications and theses in entrepreneurship education as well as ideas for future studies and theses. At the bottom you will find the Thesis Exchange where you may leave a research subject that interests you.

Existing research

Pro gradut

Opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen yhteydestä nuorten elämänhallintataitojen kehittymiseen. Mäkelä, Päivi ; Saglamer, Sanni. 2014

Juknevicius, Saulius Towards internationally oriented entrepreneurship education for executives. 2012

Viik, Riika Sosiaali- ja terveysalan opettajien ja opiskelijoiden yrittäjyysasenteet ammattiopistossa. 2011

Tekijä (t): Korhonen Tuija “IHMISIÄ KORPIMAAN SÄ UNOHTAA ET VOI” Kainuulaisten nuorten käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyydestä, kotipaikkakunnasta, maaseudusta sekä maaseutuyrittäjyydestä. 2010

Tekijä(t): Karvonen Katja ja Leinonen Kristaleea Nimike: Opettajien asenteet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen taustalla – Kajaanin Hauholan koulun opettajien yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusasenteet  Julkaistu: Kajaani : [K. Karvonen ja K. Leinonen], 2009

Tekijä(t): Hakkarainen, Mikko Nimike: Kajaanin alakoulunopettajien yrittäjyyskasvatusasenteet / Mikko Hakkarainen Julkaistu: Kajaani : [M. Hakkarainen] , 2009 “Kannattaa tehdä opintovierailuja, koska sieltä oppii paljon, mitä koulussa ei opi” : toimintatutkimus Oulun Lintulammen koululla toteutetusta yrittäjyyskasvatuskokeilusta. Pro gradu Isoaho, Hannu ; Järvelä, Teemu 2008

Tekijä(t): Saarinen, Panu Nimike: Opiskelijasta yrittäjyyskasvattajaksi / Panu Saarinen Julkaistu: Kajaani : [P. Saarinen] , 2008

Tekijä(t): Hyvönen, Outi Nimeke: Sotkamon lukiosta valmistuneiden paluumuutto- ja yrittäjyyshalukkuus / Outi Hyvönen  Julkaistu: Kajaani : [O. Hyvönen] , 2007

Tekijä(t): Nevanperä, Erja Nimeke: Tavoitteena yrittäjä : Raahen koulutuskuntayhtymän opettajien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta / Erja Nevanperä  Julkaistu: Kajaani : [E. Nevanperä] , 2006

Tekijä(t): Juvonen, Eeva-Maria Nimeke: Pohjalainen yrittäjyys – kunnia vai häpeä / Eeva-Maria Juvonen  Julkaistu: Kajaani : [E. Juvonen] , 2004

Paloniemi, Kaarlo Nimeke: Tämä on aikuiselle maailman paras systeemi. Orientoituminen yrittäjyyteen -kurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi verkko-opintojen näkökulmasta / Kaarlo Paloniemi  Julkaistu: Oulu : [K. Paloniemi] , 1999

Tekijä(t): Toivanen, Anu Nimeke: Yritteliäisyys ala-asteella : tapaustutkimus Moisiovaaran 1-2 luokassa / Anu Toivanen  Julkaistu: Oulu : [A. Toivanen] , 1999

 

Väitöskirjat

Du kan om du vill : lärares tankar om fostran till företagsamhet Backström-Widjeskog, Bettina, 2008

Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia. Remes, Liisa.2003

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä : design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Tiikkala, Anne. 2013

Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa : tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hannula, Heikki. 2015

“Kivi kengässä” – opettajat yrittäjyyskasvatuksen kentällä : tutkimus koulun ja paikallisyhteisön kumppanuudesta. Käyhkö, Leena. 2015

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksien kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Peltonen, Katariina (Kati); Aalto-yliopisto. Kauppakorkeakoulu. Johtamisen laitos. 2014

Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa. Ylinen, Aulis. 2011

“Missä tiimiyrittäjyys? : yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia”. Suominen, Jouni. 2013

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä kaikille? : uusliberalistinen hallinta, koulutettavuus ja sosiaaliset erot peruskoulun yrittäjyyskasvatuksessa. Korhonen, Maija. 2012

Företagsamhet i skola och utbildning : lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap. Elo, Janne. 2015

Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa : tutkimus Suupohjan seudun nuorisoasteen opiskelijoiden yrittäjyysnäkemyksistä sekä yrittäjyysopetuksen opetussuunnitelman kehittämispyrkimyksistä. Nevanperä, Erkki. 2003.

Partneriperustainen harjoitusyritys: opiskelijat luomassa uutta toimintakokonaisuutta yrittäjyyskoulutuksessa. Isokangas, Jouko. 2009

“Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä” : opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana. Leskinen, Pia-Lena. 1999

Effectuation in embedded and enquiry-based entrepreneurship education : essays for renewing engineering education at Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Mäkimurto-Koivumaa Soili. 2012

Who is serving whom? : an agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland. Niska, Miira. 2015

“Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin” : tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Hietanen, Lenita. 2012

Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti. Hägg, Outi. 2011

Constructing an opportunity centred collaborative learning model through and for entrepreneurship. Suonpää, Maija. 2013

Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset. Pihkala, Jussi. 2008