Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä. Kehittämistyön taustalla on lukiolain muutos sekä tämän myötä uudistuneet lukioiden opetussuunnitelmat.

Tälle sivulle kootaan Uuden osaamisen lukioiden sisältöjä ja menetelmiä elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön liittyen.

Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluyksiköt tarjoavat lukioille seuraavia opintoja:

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/kouluyhteistyo

Centria-ammattikorkeakoulu: https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta

Oulun ammattikorkeakoulu: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/amk-opinnot-toisen-asteen-opiskelijoille