Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahastoELY-keskus logoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020

VÄKEVÄ - Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan uudistunut maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, jossa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle.

Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, yritysten tulee toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä trendit haastavat koulutuksen sisällöllisesti ja myös toteutuksen osalta. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen tulee ottaa osaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. Yhdistämällä teemat yhteiseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalliin, on mahdollista saavuttaa jokaisen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain.

Hankkeessa konkretisoidaan hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt. Hankkeen aikana järjestetään laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovitaan kouluastekohtaiset tavoitteet jokaiselle teemalle. Työn pohjana käytetään kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia. Tuloksena uudistetaan PoPYK-hankkeessa laadittu Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategia uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen osatoteuttajat sitouttavat organisaationsa mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

Hanke kehittää ja kokeilee ketterästi

Hankkeessa kerätään toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otetaan käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksessa testataan erilaisia yhteistyömalleja kansainvälisten verkostojen kanssa digitaalisia kanavia käyttäen. Hyviksi osoittautuneita kokeiluja tallennetaan yhteiselle verkkoalustalle vapaasti hyödynnettäväksi. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan ja heitä tuetaan digitaalisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä.

Hankkeessa vahvistetaan ja mitataan yrittävän kulttuurin rakentumista

Yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista mitataan käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa toteutettua Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua, joka on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Palvelu sisältää yrittävän kulttuurin kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen liittyviä väitteitä (www.yrittavakulttuuri.fi). Tässä hankkeessa on tarkoituksena erilaisissa kohtaamistilanteissa konkreettisesti ohjata koulutustoimijoita yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen ja yrittävän kulttuurin aktiiviseen seurantaan palvelua käyttämällä.

Tule tutustumaan ja kommentoimaan alueellisissa seututiimeissä kehitettyyn yrittäjyyskasvatuksen malliin!

Hankkeen aikana kehittämistyötä tehdään alueellisissa seututiimeissä. Seututiimit tapaavat hankkeen aikana useamman kerran. Seututiimien työskentely tapahtuu toiminnallisissa työpajoissa. Kutsumme sinut mukaan vaikuttamaan. Voit osallistua tapaamiseen paikan päällä tai etänä.

Seututiimien tapaamiset keväällä 2022

Oulun alueen seututiimi  
AIKA: 16.5.2022 klo 12:00-16:00
PAIKKA: Oulun ammattikorkeakoulu, Linnanmaan kampus, Oamk Business Corner -tila, Oulu

Kampuksen pääsisäänkäynti C sijaitsee osoitteessa Yliopistokatu 9.  Hyvänä maamerkkinä toimii pyöreä graniittipallo Pegasus-kirjaston edessä. Oamk Business Corner löytyy 7A-siivestä ensimmäisestä kerroksesta. 

Oulun eteläisen ja Raahen alueen seututiimi  
AIKA: 18.5.2022 klo 12:00-16:00
PAIKKA: JEDU Koulutuskeskus, Nivalan yksikkö, Maliskyläntie 2, Nivala

Koillismaan seututiimi  
AIKA: 19.5.2022 klo 12:00-16:00
PAIKKA: Kainuun ammattiopisto, Kuusamon yksikkö, OPPI 4, Apajatie 1, Kuusamo
Katso Kuusamon kampuksen aluekartta tästä linkistä.

Ilmoittaudu seututiimien tapaamisiin tästä linkistä 10.5. mennessä.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta
  • Hankkeen lyhenne: VÄKEVÄ
  • Hankkeen kesto: 01.05.2021 - 30.04.2023
  • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto - ESR

Ota yhteyttä

Heli Vaara
Projektipäällikkö
heli.vaara(a)oulu.fi, 040 090 6103