YKTS YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVÄT 2022 järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin, Centria-ammattikorkeakoulun ja Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran kanssa 28.-29.9.2022 Ylivieskassa. Laita päivämäärät kalenteriisi!

Tärkeät päivämäärät:

Abstraktikutsu aukeaa: 3.4.2022
Abstraktiehdotusten määräpäivä: 2.5.2022. Huom! Abstraktien jättöaikaa lisätty, uusi päivämäärä 15.5.2022
Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä: 13.6.2022
Ilmoittautuminen avataan: 13.6.2022
Vahvistus esitelmän pitämisestä: 6.9.2022
Artikkelin lähettäminen arvioitavaksi: 31.8.2022
Tapahtumaan ilmoittautuminen (muut kuin esitelmän pitäjät): 20.9.2022

Tälle sivulle päivitetään YKTS YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVIEN 2022 ohjelma ja muu info.

Tervetuloa!

Abstraktikutsu

Päivien teemana on Yrittäjyyskasvatus 4.0 

Abstrakteja voi lähettää seuraaviin alateemoihin:

 • Kestävän kehityksen tavoitteet ja yrittäjyyskasvatus
 • Yrittävän kulttuurin rakentaminen
 • Yrittäjyyskasvatuksen uusia käytänteitä
 • Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia kokeiluja
 • Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön näkymiä
 • Yrittäjyyskasvatuksen arviointi
 • Etäopetus ja -opiskelu yrittäjämäisestä näkökulmasta
 • Digitaalisuus yrittäjyyskasvatuksessa
 • Digitaalisuus ja uudet yrittäjyyden muodot
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä
 • Yrittäjyyskasvatus ja arvot
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyteen oppimisen kansainväliset kysymykset
 • Yrittäjyyskasvatuksen monitieteiset lähestymiset 

Kirjoitusohjeet abstrakteille:

 • Enimmäispituus on 250 sanaa sisältäen enintään 4 avainsanaa
 • Abstraktiteksti lähetetään sähköpostin liitetiedostona word-muodossa osoitteeseen: ykts2022(at)centria.fi
 • Ilmoita sähköpostin otsikkokentässä: YKTS2022 ja abstraktin otsikko
 • Abstraktista tulee käydä ilmi:
  - Esitteleekö abstrakti tieteellisen tutkimuksen vaiko käytännöllisen kehittämistyön/tapauksen (ks. tarkemmat ohjeet molempiin)
  - Alateema
  - Abstraktin otsikko (max 10 sanaa)
  - Kirjoittajien nimet ja organisaatiot sekä vastaavan kirjoittajan sähköpostiosoite

Tieteellinen tutkimus:

 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tutkimuskysymykset
 • Keskeisin viitekehys
 • Käytetyt menetelmät
 • Keskeiset tulokset
 • Tutkimuksen jatkoseuraamukset

Käytännöllinen kehittämistyö / tapaus:

 • Kehittämistyön/tapauksen tarkoitus?
 • Mihin käytänteeseen haettiin parannusta/ratkaisua?
 • Mitä aiempia käytänteitä ja teorioita on huomioitu suunnitteluvaiheessa?
 • Millä tavalla kehittämistyö/tapaus on toteutettu?
 • Millaista parannusta havaittiin?
 • Tämän kehittämistyön/tapauksen merkittävimmät jatkoseuraamukset


Tärkeät päivämäärät:
Abstraktiehdotusten määräpäivä: 2.5.2022. Uusi päivämäärä on 15.5.2022
Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä: 13.6.2022
Ilmoittautuminen avautuu: 13.6.2022
Artikkelin lähettäminen arvioitavaksi Word-tiedostona: 31.8.2022

Kirjoitusohjeet artikkeleille:


Päivillä palkitaan paras paperi ja paras käytännöllinen kehittämistyö/tapaus.

Järjestelytoimikunta:

 • Kaija Arhio, KTT, yliopettaja, Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Marja-Liisa Kaakko, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Heli Vaara, Oulun yliopisto/ Kerttu Saalasti Instituutti
 • Suvi Tulonen, Oulun yliopisto/ Kerttu Saalasti Instituutti
 • Jouni Hintikka, Oulun yliopisto/ Kerttu Saalasti Instituutti

Yhteydenotto: ykts2022(at)centria.fi

Järjestäjät ja yhteistyökumppani: