Yrittäjyyskasvatus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista Pohjois-Pohjanmaalla
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto


strategian-kansiNäköisversio

 

 

Strategiset tavoitteet:    

Jokaisessa on sitä jotain!

Oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen

Oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat osaamista, jota harjoitellaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin saakka. Työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavien tietojen, taitojen ja asenteiden kehittäminen on tavoitteellista tekemistä.

Tavoitteet

1.

Jokainen oppija kohtaa yrittäjyyden osana opintojaan.

2.

Opintopolun rakentaminen pohjautuu henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

3.

Jokaisella oppijalla on mahdollisuus kehittää ja harjoitella yrittäjyys- ja työelämätaitoja osana opintojaan.

4.

Oppijoilla on valmistuessaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaiset yrittäjyys- ja työelämävalmiudet.

5.

Oppijat työstävät yrittäjyys- ja työelämäosaamistaan koko opinpolun ajan. Omia vahvuuksia, projekteja ja omaa oppimista tehdään näkyväksi erilaisten oppimisalustojen avulla.

Kuvitus kompassista ja timanteista

Rohkeita kokeiluja yhdessä onnistuen

Yrittäjyyden oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen

Työelämässä toimiminen ja innovatiiviset yrittäjyyden oppimisympäristöt edistävät oppijoiden yrittäjyys- ja  työelämätaitojen kehittymistä. Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät ovat osa yrittäjyyskasvatusta, joka kannustaa kokeilemaan, hankkimaan kokemuksia ja tekemään yhdessä.

 

Tavoitteet

1.

Oppijat ovat oman toimintansa ohjaajia, jotka kantavat vastuunsa oppimisprojektien toteuttamisesta ja ymmärtävät toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan.

2.

Yritykset, yrittäjäjärjestöt ja muut yrittäjyyskasvatuksen kumppanit ovat aktiivisia yrittäjyyskasvatuksen toteuttajia ja kehittäjiä.

3.

Opetushenkilöstö ja yrittäjyyskasvatuksen kumppanit tuntevat toimivia yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä ja hyödyntävät niitä.

4.

Opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen menetelmäosaamista sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista kehitetään tavoitteellisesti.

5.

Yrittäjyyden oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät tukevat toisiaan, jolloin oppijoille tarjoutuu vaihtoehtoja yrittäjyyden oppimiseen.

6.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan integroimalla eri oppiaineita keskenään. Monipuoliset arviointikäytännöt ja kannustava arviointikulttuuri rohkaisevat yrittämään ja oppimaan.

Kuvitus timanteista

Yhdessä olemme enemmän

Yrittävän kulttuurin rakentaminen Pohjois-Pohjanmaalle

Muuttuva maailma haastaa oppilaitokset määrittelemään uudelleen omaa toimintaansa. Yrittävässä kulttuurissa jokaista yhteisön jäsentä kannustetaan kehittämään vahvuuksiaan, hankkimaan osaamista, kokeilemaan uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Yrittävässä kulttuurissa tehdään runsaasti yhteistyötä yli oppiaine- ja ammattirajojen. Hyvällä johtajuudella mahdollistetaan kokeilut vertaisoppimiseen. Yrittävä kulttuuri on osa hyvää arkipäivän kasvatustyötä.

 

Tavoitteet

1.

Pohjois-Pohjanmaalla on kokeiluihin, yhteistyöhön ja yrittäjyyteen sekä uuden liiketoiminnan luomiseen kannustava toimintaympäristö.

2.

Yrittäjyyskasvatus näkyy koulutusorganisaatioiden strategioissa, opetussuunnitelmissa, vuosisuunnitteluissa ja käytännön työssä.

3.

Koulutusorganisaatioiden henkilöstö kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan tavoitteellisesti ja tekee yhteistyötä yritysten kanssa oppijoiden työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

4.

Yrityspalveluja tarjoavat organisaatiot tukevat opiskelijoiden ja työelämän välistä yhteistyötä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen, opinnäytetöiden ja projektitoimeksiantojen löytämiseksi.

5.

Kotipaikkakunta on houkutteleva vaihtoehto opintojen aikaiseen työelämäyhteistyöhön ja valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

6.

Yrittäjyys nähdään yhtenä uravaihtoehtona valmistumisen jälkeen.

7.

Yrittäjyyskasvatusverkostoilla on vakiintunut rooli aluekehittämisen ja oppilaitosyhteistyön kehittäjänä. Yrittäjyyskasvatuksen tukipalvelut on organisoitu osaksi maakunnan kehittämistoimintaa.

Kuvitus kristalleista

Yhteistyössä

Kiitos kaikille seututiimien työhön sekä tämän strategian ja toimintaohjelman laatimiseen osallistuneille!

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiot

 • Alavieska
 • Haapajärvi
 • Haapavesi
 • Hailuoto
 • Hyrynsalmi
 • Ii
 • Kalajoki
 • Kempele
 • Kiiminki
 • Kuusamo
 • Kärsämäki
 • Liminka
 • Lumijoki
 • Merijärvi
 • Muhos
 • Nivala
 • Oulainen
 • Oulu
 • Posio
 • Pudasjärvi
 • Pyhäjoki
 • Pyhäjärvi
 • Raahe
 • Reisjärvi
 • Sievi
 • Siikajoki
 • Siikalatva
 • Taivalkoski
 • Tyrnävä
 • Utajärvi
 • Vaala
 • Ylivieska

Ammatillinen koulutus

 • Ammattiopisto Luovi
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Kainuun ammattiopisto
 • Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
 • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
 • Pohto Oy
 • Raahen koulutuskuntayhtymä
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Korkeakoulut

 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Oulun ammattikorkeakoulu Oy
 • Oulun yliopisto

Opistot

 • Haapaveden opisto
 • Jokilaaksojen muusiikkiopisto
 • Kalajoen Kristillinen opisto
 • Kiiminkijoen opisto
 • Kuusamo -opisto
 • Oulun Diakoniaopisto
 • Oulun Konservatorio
 • Oulun Palvelualan opisto
 • Pohjola-opisto
 • PSK -Aikuisopisto
 • Raudaskylän kristillinen opisto
 • Reisjärven kristillinen opisto

Yhteistyötahot

 • BusinessOulu
 • Kerttu Saalasti Säätiö
 • Nivala–Haapajärven seutu – NIHAk ry
 • Oulun kaupunki, kehittämisrahasto
 • Ylivieskan seutukuntayhdistys ry
 • Elinkeino- ja kehittämisyhtiöt
 • Nuori Yrittäjyys ry
 • Oulun kauppakamari
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Pohjois-Pohjanmaan Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
 • Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry
 • Suomen 4H-liitto ry
 • Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
 • Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
 • Villinikkarit Oy
 • YES Pohjois-Pohjanmaa

Strategiatyön kokoajat

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma on laadittu osallistavana prosessina vuosina 2015–2016. Aineiston keruu toteutettiin alueellisissa seututiimeissä, joihin osallistui jokaisen koulutusasteen henkilökuntaa ja yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita. Työn on mahdollistanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla –hanke.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeen (2015-2017) tavoitteena on muodostaa sisällöllisesti yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku, jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti. Opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään palkkatyön ohella realistisena vaihtoehtona toimeentulon hankkimiseen ja itsensä toteuttamiseen. Hankkeen aikana muodostetaan yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta, laaditaan Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli ja sovitetaan yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin. Hankkeessa perustetaan yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen sekä vahvistetaan yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja. Hankkeen aikana varmistetaan yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus maakunnassa.

Villinikkarit Oy: Marja Heinistö
Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti: Leena Eskola

Työryhmä:

 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy: Kaija Arhio, Marja-Liisa Kaakko, Pekka Paajanen
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä: Hannu Simi, Anne Kaartinen, Ulla Mäntykangas, Matti Peltola
 • Kuusamon kaupunki: Kati Savolainen, Erkki Hämäläinen
 • Oulun ammattikorkeakoulu: Tomi Huhtamäki, Jouko Isokangas
 • Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakoulutus: Martti Pietilä, Esa Virkkula, Kari Heiskari
 • Oulun kaupunki, BusinessOulu: Helena Poukkanen
 • Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Satu Kaattari, Päivi Mäki, Eija Ruohomäki
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto: Anu Pokela, Mika Kananen, Antti Rovamo
 • Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutus: Juha-Matti Turpeinen
 • Oulun yliopisto, Martti Ahtisaari instituutti: Mia Kemppaala, Johanna Bluemink, Veikko Seppänen
 • Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti: Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos
 • Pyhäjoen kunta, lukio: Heikki Niemi, Tauno Rajaniemi, Antero Tervonen