Perusopetus – yläkoulu

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys­kasvatus yläkoulussa

Yläkoulussa vahvistetaan nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja monipuolisesti osana eri oppiaineita ja oppimiskokonaisuuksia. Tavoitteena on tulevaisuuteen innostaminen ja oman jutun löytäminen valintojen tueksi. Yläkoulun yrittäjyyskasvatuksessa korostuu erilaisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja uusien asioiden rohkea kokeileminen.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin yhteisiin tavoitteisiin ja suosituksiin täällä.

Kehittämis­tavoitteet

Yläkoululle on määritetty erilaisia kehittämistavoitteita, jotka ovat:

 • Aloitetaan, kehitetään ja vahvistetaan yhteistyötä työelämän kanssa ja hyödynnetään sitä säännöllisesti ja tavoitteellisesti osana eri aineiden opetusta.
 • Tunnistetaan jo tehty työ yrittäjyyskasvatuksen parissa ja vahvistetaan opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista täydennyskoulutuksen ja verkostotoiminnan kautta.
 • Hyödynnetään yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, arvoja ja menetelmiä osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
 • Tehdään yhteistyötä eri luokka- ja kouluasteiden välillä sekä kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheisiin.
 • Kehitetään TET-jaksoa niin sisältöjen, verkostojen kuin menetelmien näkökulmista.
 • Tarjotaan kaikille oppilaille mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja tai yrittäjyyskasvatuksen menetelmin toteutettuja valinnaisaineita.
 • Sisällytetään yrittäjyyskasvatukseen liittyvät teemapäivät (esim. Yrittäjän päivä, kansainvälinen yrittäjyysviikko, kansainvälinen rahaviikko) koulun vuosikelloon.

Yläkoulun osaamis­tavoitteet

Yläkoulun alueellisiksi osaamistavoitteiksi on koottu opetussuunnitelmassa mainittuja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. Tavoitteisiin päästään läpi koulupolun ja ne linkittyvät eri oppiaineisiin sekä laaja-alaisen osaamiseen.

 • Oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja yhtenä työelämän mahdollisuutena.
 • Oppilas tunnistaa lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja, ymmärtää työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja, osaa hakea töitä sekä toimia työelämässä.
 • Oppilas osaa sanoittaa osaamistaan ja tunnistaa, miten sitä voi hyödyntää työelämässä ja yrittäjyydessä.
 • Oppilas ymmärtää oman talouden hallinnan merkityksen ja osaa suunnitella rahankäyttöään.
 • Oppilas tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja kestävän elämäntavan merkityksen ympäristölle, yhteiskunnalle ja ihmisille.
 • Oppilas ymmärtää, miksi digitaitoja ja -välineitä tarvitaan opiskeluissa, työelämässä ja yhteiskunnassa ja että taidot ovat osa yleisiä työelämätaitoja.
 • Oppilas ymmärtää kansainvälisen maailman merkityksen yksilöille ja erilaisille yhteisöille sekä arvostaa omien yhteisöidensä moninaisuutta.
 • Oppilas tunnistaa, miten koulussa hankittuja taitoja ja osaamista voi käyttää oman ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.