Yhteystiedot

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Jäikö jokin mietityttämään?

Kysy lisää strategiasta ja toteuttajista:

VilleS1

Ville Saviluoto

kehittäjäopettaja

Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
ville.saviluoto@ouka.fi

Jouni Hintikka

Jouni Hintikka

väitöskirjatutkija

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
jouni.hintikka@oulu.fi

Voit jättää meille palautetta ja kysymyksiä myös tämän lomakkeen kautta:

  Verkosto

  Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöverkosto koostuu monista paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista toimijoista. Verkostomaisen toiminnan avulla voidaan hyödyntää eri toimijoiden vahvuuksia ja kehittää yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä yhteistyössä eri järjestöjen ja työelämän toimijoiden kanssa.

  Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallin 2023-2027 toteuttajat:

  Suomalaista yrittäjyys­kasvatusta edistämässä:

  4H-järjestö

  4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. 4H on mukana luomassa harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H-järjestö pyörittää esimerkiksi 4H-yritystoimintaa ja Ysit töihin -toimintaa.

  Kehittämiskeskus Opinkirjo

  Kehittämiskeskus Opinkirjo tukee lapsia ja nuoria oppimisen yhteisöissä löytämään perustan hyvään elämään, joka on mielekäs ja merkityksellinen. Opinkirjo tarjoaa käytännöllisiä ja maksuttomia ratkaisuja opettajan ja ohjaajan työn tueksi. Opinkirjo esimerkiksi järjestää Yritys Hyvä -kilpailun vuosittain, ja tuottanut Tulevaisuuden yrittäjät -tehtäväkirjan.

  Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

  Keski-Pohjanmaan yrittäjät vastaa alueensa yritysten edunvalvonnasta. Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimialueella on 22 paikallisyhdistystä ja yli 2600 jäsenyritystä. Yrittäjäjärjestöjen neuvontapalvelut, koulutukset, tapahtumat ja jäsenedut antavat tukea ja apua kaikille jäsenyrittäjille.

  Lasten ja nuorten säätiö

  Lasten ja Nuorten Säätiö tarjoaa lapsille ja nuorille tietoa, taitoja ja mahdollisuuksia tehdä tulevaisuutta. Säätiö toteuttaa esimerkiksi Dreams-ohjelmaa.

  Nuori Yrittäjyys

  Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Ohjelmat ovat käytännönläheisiä ja maksuttomia. Ohjelmia ovat esimerkiksi Pikkuyrittäjät ja Vuosi yrittäjänä.

  Nuorten Akatemia

  Nuorten Akatemia on nuorten osallisuuden asiantuntija. Nuorten Akatemia edistää nuorten osallisuutta koulujen sekä oppilaitosten kanssa ja tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuksia nuorten kanssa toimimiseen. Nuorten Akatemia järjestää esimerkiksi #Tarkkafyrkka-kouluvierailuja ja tarjoaa Työelämän pelisäännöt -peliä.

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekee aktiivisesti työtä alueen PK-yrittäjien hyväksi. Toiminta koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Yrityksiä tuetaan kaikissa elinkaaren vaiheissa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat edustettuina yli 60:ssa eri valtakunnallisessa ja alueellisessa toimielimessä tuomassa esiin yrittäjien näkökulmaa. Paikallisyhdistyksiä on 29 ja niissä on jäseniä lähes 4500.

  Talous ja Nuoret TAT

  Talous ja Nuoret TAT tarjoaa kunnille ja oppilaitoksille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutusta, jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuutensa kannalta keskeisiä taitoja. Toiminta rakentuu palvelupolun ympärille, joka tarjoaa sisältöjä alakoulusta toiselle asteelle. Sisältöjä ovat esimerkiksi Yrityskylä, Taloussankari ja Bisneskurssit.

  Pörssisäätiö

  Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä kehittämällä nuorten talousosaamista, talousopetusta, suomalaisten sijoitusosaamista, sijoittajan suojaa sekä edistää sijoittamiseen kannustavaa verokohtelua. Pörssisäätiö on esimerkiksi käynnistänyt Pörssilähettiläsohjelman ja järjestää Talous tutuksi -koulutuksia opettajille yhteistyökumppaneidemme kanssa.

  YES-verkosto

  YES-verkosto tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia yrittäjämäisen osaamisen kehittämiseen kunnille, oppilaitoksille ja muille yrittäjyyskasvatustoimijoille sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. YES-verkoston materiaaleja ovat esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas, kuntakäsikirja ja opas oppilaitosten ja työelämän väliseen yhteistyöhön.