Etusivu

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys­kasvatuksella kestävää tulevaisuutta

Mitä yrittäjyyskasvatus on? Koulutuskeskus Brahen opiskelijan, Alisa Vesterisen, näyttötyönä toteuttama animaatiovideo.

Yrittäjyyskasvatus vahvistaa tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla yksilöt rakentavat omaa polkuaan kohti tulevaisuutta. Mitä yrittäjyyskasvatus käytännössä on ja millä tavalla sitä voi toteuttaa? Miten luodaan yrittävää kulttuuria ja tehdään tulevaisuudesta kestävää? Miten digitaalisuus ja kansainvälisyys auttavat yrittäjyyden polulla?

Tältä sivulta löydät ohjenuoria yrittäjyyskasvatukseen sekä käytännöllisiä työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen omalla kouluasteellasi. Sivuston tarkoituksena on auttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytäntöjä ja kehittämään tekemäänsä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Sivuston perustana on uudistettu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen malli vuosille 2023–2027.

Yrittäjyys­kasvatus Pohjois-Pohjanmaalla on

Kestävän tulevaisuuden rakentamista

Yrittäjyyskasvatus on sisältöjä ja menetelmiä, joiden avulla opitaan rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen asiakokonaisuus, vaan sisältyy moneen ajankohtaiseen kasvatusta, opetusta ja koulutusta muovaamaan teemaan.

Yrittäjyys- ja työelämätaitojen sekä osaamis­identiteetin vahvistamista

Jokaisessa on sitä jotain. Työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja ja osaamista vahvistetaan läpi opintopolun, ja sen rakentaminen pohjautuu henkilökohtaisten vahvuuksien, kehittämiskohteiden ja kiinnostusten tunnistamiseen.

Yhdessä tekemistä ja arjen toimintaa

Yrittäjyyskasvatus on yhteinen asia ja osa arvopohjaa. Yhdessä tekeminen ja yrittävä kulttuuri mahdollistavat yrittäjyyskasvatuksen näkymisen arjen toiminnassa. Toiminnassa jokaista yhteisön jäsentä kannustetaan kehittämään vahvuuksiaan, hankkimaan osaamista, kokeilemaan uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Jatkuvaa oppimista

Yrittäjyyskasvatus tukee jatkuvaa oppimista, jonka tavoitteena on kehittää ja uudistaa ihmisten osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa sekä vastata työelämän muutoksista johtuviin osaamistarpeisiin.

Yrittäjyys­kasvatus kouluasteittain

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen mallissa huomioidaan jokaisen kouluasteen erityispiirteet yrittävän kulttuurin ja toiminnan rakentamisessa. Kullekin kouluasteelle esitellään sekä kasvattajien että oppijoiden kehittämis- ja osaamistavoitteet sekä suositukset siitä, kuinka noihin tavoitteisiin on mahdollista päästä.

Työkalut

Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa monipuolisilla menetelmillä. Täältä löydät erilaisia työkaluja yrittäjyyskasvatukseen.