Yrittäjyyskasvatus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuva kuvitetusta kompassista Pohjois-Pohjanmaalla
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta - VÄKEVÄ

Toteutusaika: 1.5.2021 – 30.4.2023

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/KSI

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä OSAO

 

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan uudistunut yrittäjyyskasvatuksen malli, jossa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle kouluasteelle.

Hankkeen sivut: https://www.minunpolkuni.fi/vakeva/

 

SILTA - Siirry luontevasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun

Toteutusaika: 01.09.2020 – 31.08.2023

Päätoteuttaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO

SILTA-opinnoilla helpotetaan siirtymistä ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluun sekä tuetaan siirtymistä opinnoista työelämään. Hanke lisää koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyötä. Opettajien osaamisen päivittämiseksi kehitetään yhdessä pedagoginen malli, johon osallistuu opiskelijat, opetushenkilöstö ja työelämän edustajat. Tämä koulutuskokonaisuus kehitetään hankehenkilöstön, opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden yhteistyönä.

Pathways to Business

Toteutusaika: 1.1.2021 – 30.4.2023

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/KTK

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto/KSI ja Oulun ammattikorkeakoulu

Pathways to Business -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastaamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa olevien varhaisten yrittäjyysvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Kehittämistyötä hankkeessa tehdään laajasti yhteistyössä korkeakoulujen, työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-Silta)

Toteutusaika: 1.3.2020 – 31.12.2022

Päätoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto/TST

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

Uuden osaamisen lukio – UuLops

Toteutuesaika: 1.9.2020 – 31.12.2022

Päätoteuttaja: Nivalan kaupunki

Osatoteuttajat: Nivalan Teollisuuskylä Oy
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylivieskan kaupunki, lukio
Siikalatvan kunta, lukio
Sievin kunta, lukio
Reisjärven kunta, lukio
Oulaisten kaupunki, lukio
Kalajoen kaupunki, lukio
Haapaveden kaupunki, lukio
Haapajärven kaupunki, lukio
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti

Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia.

Sales is a King

Toteutusaika: 1.3.2018 – 30.6.2021

Päätoteuttaja: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Osatoteuttajat: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Oulun yliopisto/KSI
Raahen kaupunki (Raahen seudun yrityspalvelut)
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä osallistuvien yrityksien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kaupallista osaamista sekä myynnillistä kokonaisymmärrystä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Kehittämisen kautta tuodaan uutta tietoa ja osaamista sekä yrityksiin, yrityskehitys- että koulutusorganisaatioihin. Hankkeen kautta saadaan yrityksiin innostusta ja kasvuhalukkuutta sekä vahvistetaan alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä.

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri

Toteutusaika: 1.8.2018 – 30.6.2021

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/KSI

Osatoteuttajat: Raahen seudun yrityspalvelu
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke (jatkossa SoloENTRE) on keskeinen työkalu yrittävän kulttuurin vahvistamisessa Pohjois-Pohjanmaalla. Sen tavoitteet pohjautuvat maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan ja maakuntaohjelmaan.
Yksinyrittäjät ovat merkittävä voimavara talouskasvulle ja työllisyyden kehittymiselle.

 

NY / UF Bothnian Arc

Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.5.2021

Toteuttaja: Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut toteuttaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaista yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämistä toimialueellaan esiopetuksesta toisen asteen yleissivistävään koulutukseen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategian mukaisesti. Yksi strategian painopisteistä on yrittäjyyskasvatuksen kansainvälistymisen edistäminen. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen oman hanke- ja kehittämistyön sekä alueellisen verkostotyön kautta on kentältä, kouluista ja oppilaitoksilta, saatu viestiä kiinnostuksesta tuoda kansainvälistä toimintaa osaksi olemassa olevia yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja.

Lakeuden portaat

Toteutusaika: 1.8.2018 – 30.4.2021

Päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Osatoteuttajat: Kempeleen kunta
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Lakeuden portaat -hankkeessa vastataan nuorten työelämään siirtymisen haasteisiin. Maakuntasuunnitelman 2040 yksi kärkiteema on nuorten koulutus ja työllistymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Ohjelman mukaan nuorten työllistyminen on tärkeää, jotta maakunnan vahvuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen

Toteutuesaika: 1.5.2018 – 30.4.2021

Päätoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Raahen koulutuskuntayhtymä
Kuusamon kaupunki
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Oulun yliopisto/KSI ja KTK
Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytönnön toimintaan. Ydintavoite voidaan tiivistää seuraavasti: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja.

MindBusiness - korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen

Toteutusaika: 1.4.2017 – 31.5.2020

Päätoteuttaja: Oulun yliopisto/KTK

Osatoteuttajat: Oulun yliopisto/KSI, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

MindBusiness-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa. Aiemmat korkeakoulusektorin yrittäjyyskasvatushankkeet ovat keskittyneet yrittäjyyspolun keskivaiheeseen, jossa jo muodostetusta yritysideasta jalostetaan liiketoimintaa (esim. Avanto Accelerator, Arctic Business Corridor ja Terwa-Akatemia). Toistaiseksi, juuri yrittäjyyspolun varhaista vaihetta ei ole tuettu systemaattisesti. MindBusiness-hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen ja kehitetään koulutusta yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen.

Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa - oppimista ja osaamista työelämässä

Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2020

Päätoteuttaja: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen menetelmiä ja toimintamalleja työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja opetuksessa. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa työssäoppimista.

Opettajan yrittäjyysmittaristo

Toteutuesaika: 1.2.2017 – 31.1.2020

Päätoteuttaja: LUT-yliopisto

Osatoteuttajat: Centria ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kolmevuotisen Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen –hankkeen päätavoitteet ovat:
– Opettajan yrittäjyysmittariston levittäminen laajemmin ammattikorkeakoulukentälle
– Ammattikorkeakoulujen sitouttaminen Opettajan yrittäjyysmittariston laajamittaiseen käyttöön
– Opettajan yrittäjyysmittariston tekninen ja sisällöllinen kehittäminen

YES - lukiot työelämään

Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.3.2019

Päätoteuttaja: Valtakunnallinen YES ry

Osatoteuttajat: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda/ YES Keski-Uusimaa
Vaasan kaupunki, Vamia / YES Pohjanmaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus/ YES Etelä-Savo
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut/ YES Pohjois-Pohjanmaa
Cursor Oy/ YES Kotka-Hamina
Varsinais-Suomen Yrittäjät/ YES Varsinais-Suomi

YES – Lukiot työelämään -hankkeella lisätään lukioiden työelämälähtöisyyttä, edistetään lukioiden ja nuorten työelämäyhteyksiä sekä vahvistetaan nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietoutta. Tämän lisäksi synnytetään lukioihin yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta.

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2018

Päätoteuttaja: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan uusyrityskeskus Firmaxi
Centria- ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku-hankkeen päämääränä on

1. parantaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (KPEDU)ammatillisten tutkintojen opiskelijoiden sekä Centria ammattikorkeakoulun Kokkolan koulutusten opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia yrittäjyyskasvatuksen keinoin

2. tukea yhteisötakuun toteutumista sekä opiskelijoiden työllistymistä Keski-Pohjanmaalla

3. tukea omalta osaltaan Keski-Pohjanmaan maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta

Mikroyritysten kasvualusta

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.11.2018

Päätoteuttajat: Oulun Yliopisto/KSI

Mikroyritysten (alle 10 henkilöä) merkitystä ei tunneta riittävästi, vaikka ne muodostavat 93,4 % Suomen yrityskannasta. Mikroyrityksiä koskevaa tietoa ja tekoja tarvitaan lisää yritystoiminnan esteiden purkamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi. Oulun Eteläisen alueella käynnistettävässä Mikroyritysten kasvualusta –hankkeessa kehitetään tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.4.2018

Päätoteuttaja: Oulun Yliopisto/KSI

Osatoteuttajat:
Pyhäjoen kunta
Oulun yliopisto/KTK
Oulun kaupunki
Kuusamon kaupunki
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, liiketalous
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus integroidaan osaksi koulutusta perusasteelta korkea-asteelle tavoitteena kokonaisuus, jossa opiskelijan tieto yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kasvaa kumulatiivisesti. Mallia kehitetään prosessina, johon osallistuu koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöitä perusopetuksesta korkea-asteelle saakka, yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen edustajia, kuntien opetustoimen/sivistystoimen edustajia ja muita tukitoimijoita.

Terwa-akatemia

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.12.2017

Päätoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Oulun Yliopisto

Terwa-akatemia –hankkeessa luodaan Oulun alueen erityistarpeisiin soveltuva uusi yrittäjyysopintojen toimintamalli Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä.Hankkeessa kehitettävä akatemia opintoihin pohjautuva yrittäjyyskoulutuksen toimintamalli on ensimmäinen Suomessa, jota kehitetään ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyönä.

Kannattavaa liiketoimintaa seutukunnan kehittämiseen, KALSKE

Toteutusaika: 1.9.2008 – 7.2011

Päätoteuttaja: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Raahen kampus

Projektin ideana on vahvistaa yrittäjyyskasvatusta Raahen seutukunnan kaikilla kouluasteilla edistämällä verkostoitumista, tarjoamalla oppilaitosten henkilökunnalle koulutusta ja tuottamalla verkko-opetusmateriaalia vapaasti käytettäväksi. Hankkeen hallinnoijana toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja siihen osallistuu perusasteen kouluja, lukiot ja toisen asteen ammattiopistot, sekä ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Erityisesti projekti tukee opinto-ohjaajien ja yrittäjyyteen liittyvien aineiden opettajia heidän työssään yrittäjyyskasvattajina sekä rehtorin organisointityötä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Raahen seutukunnan nuoret, opiskelijat ja vastavalmistuneet.