Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: kemian alan yritykseen tutustuminen

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: kemian alan yritykseen tutustuminen

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että kemian opintojen merkitys konkretisoituu, kun pääsee todellisuudessa näkemään, mihin sitä voidaan hyödyntää ja millaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin kemian osaajat voisivat työllistyä. Samalla alueen yritystoimintaa tehdään tutuksi, jotta opiskelijat huomaisivat myös oman kotiseudun työllistymismahdollisuudet. Kemian osaajia tarvitaan teollisuudessa monella eri alalla.

Case-esimerkin kuvaus: Haapajärven lukion kemian 4. kurssin opiskelijat vierailivat lokakuussa 2021 Kärsämäen Tracegrowilla, joka valmistaa lannoitteita kierrätetyistä paristoista ja akuista. Yritys otti mielellään opiskelijat vastaan ja toivoivat, että jatkossakin tehdään vierailuja. Opiskelijat kirjoittivat vierailusta raportin, jossa kertoivat omin sanoin yrityksen toimintaidean sekä antoivat palautetta vierailusta. Opiskelijat pitivät vierailua mielenkiintoisena ja kokivat, että vierailu toi lisäarvoa kemian opiskeluun sekä laajensi ymmärrystä kemian osaamisen tarpeesta teollisuudessa. Tämän yrityksen toiminta-alue sopii kemian 4.kurssin aiheisiin, mutta yhtä lailla kemian opiskelijat voisivat vierailla muissakin alueen yrityksissä, joissa kemian osaamisesta on hyötyä.

Alueelta löytyy muitakin yrityksiä, joihin on mahdollista tehdä vastaavia vierailuja. Vierailun voi toteuttaa joko lähi- tai etävierailuna riippuen yrityksen luonteesta. Valinta vierailukohteesta voidaan tehdä yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi siten, että listataan mahdolliset yritykset ja opiskelijat ottavat itse yhteyttä valitsemaansa yritykseen. Vierailuja pyritään tekemään säännöllisesti vuosittain.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Haapajärven lukio, opettaja Maria Keränen ja opiskelijat