Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yrittäjyysleiri

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yrittäjyysleiri

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että lukion opiskelija osaa ideoida kestävää kehitystä edistävän asiakaslähtöisen liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia ja kuvata liiketoimintamallin. Opiskelija ymmärtää yrityskuvan merkityksen ja osaa suunnitella markkinointia. Opiskelija osaa arvioida liikeidean edellyttämiä taloudellisia ja toiminnallisia resursseja, toiminnan riskejä ja mahdollisuuksia sekä laatia SWOT-analyysin. Opiskelija esittelee idean mahdolliselle yhteistyökumppanille.

Case-esimerkin kuvaus: Aluksi opiskelijat ryhmäytetään. Aloitetaan leiri innovaatiotyöskentelyllä. Jaetaan opiskelijoille resurssikortit, jotka sisältävät erilaisia hävikki- ja käytöstä poistettuja tuotteita. Seuraavaksi työstetään hävikkituotteista uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ryhmä kokoaa itselleen mahdollisuuksista liikeidean. Yritysideaa jalostetaan miettimällä kohderyhmää, imagoa, tuotevariaatioita sekä toimintatapoja. Liikeideasta laaditaan SWOT-analyysi. Seuraavaksi tuotteistetaan tuotteet/palvelut valituille asiakasryhmille sekä hinnoitellaan tuote. Kuvataan liiketoimintamalli Business Model Canvasille. Laaditaan businesideasta myyntipuhe, juliste sekä tv-mainos. Lopuksi pidetään ”Leijonan luola”. Mallia kehitetään edelleen ja tuodaan osaksi lukion vuosikelloa.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Merja Nevanoja, Haapajärven lukio, Virpi Marttila ja Leena Eskola, Koulutuskeskus JEDU Haapajärvi