Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten työharjoittelu

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten työharjoittelu

Tämän case-esimerkin tavoitteena on lukioiden keskinäisen sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa tehtävän EKKY-yhteistyön edistäminen toimintamallilla, jossa lukoissa on aloitettu toisen vuoden opiskelijoiden kolme päiväinen työharjoittelu. Mallia pilotoitiin lukiossa syksyllä 2021, ja toimintamallin tarkoituksena on kohtauttaa lukioiden opiskelijat, paikkakunnan yritykset ja Oulun yliopisto.

Case-esimerkin kuvaus: Pilotissa oli mukana lukion lisäksi paikallinen Kasvun tie yrittäjyyteen -hanke sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®. Kasvun tie yrittäjyyteen -hankkeen kautta pilottiin saatiin mukaan 10 paikallista yritystä. Lukiolaiset aloittivat työharjoittelun tekemällä yrittäjien kanssa MicroENTREn suunnitteleman digikypsyyskyselyn, jonka avulla kartoitettiin yrittäjien digitaalisia haasteita ja määriteltiin työharjoittelun sisältöä. Työharjoittelu kesti kolme päivää, jonka aikana lukiolaiset tutustuivat yrityksen toimintaan sekä suorittivat yrityksessä jonkin kehittävän tehtävän kuten esimerkiksi somekalenterin.


Työharjoittelun teema vaihtuu vuosittain. Digitaalisuuden lisäksi teemoja voivat olla esimerkiksi kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Lisäksi opiskelijat esittelevät työharjoittelunsa 1. vuosikurssin opiskelijoille heidän opinto-ohjaustunneillaan sekä paikallisille yrittäjille erikseen järjestetyssä tilaisuudessa. Näin saadaan toiminnalle näkyvyyttä ja jatkuvuutta.

Uusi ja toimiva toimintamalli jaetaan muihin lukioihin edistämään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä lisäämään lukiolaisten, paikallisten yrittäjien, yritysten ja niissä tarvittavan ammattitaidon tuntemusta.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Kirsi Järvenpää, Haapaveden lukio, Airi Hakala, Kasvun tie yrittäjyyteen, MicroEntre/Kerttu Saalasti Instituutti