Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaiset yrityksiin – suora ja systemaattinen kontaktointi

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaiset yrityksiin – suora ja systemaattinen kontaktointi

Tämän case-esimerkin tavoite on kohtauttaa lukion opiskelijat ja paikalliset yrittäjät, ja siten madaltaa kynnystä lukiolaisille kysyä myöhemmin kesätyö-, harjoittelu- tai työpaikkaa paikallisesta yrityksestä. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ja Nivalan Teollisuuskylä Oy:n hanketoimijat kehittivät ”Kesätöitä lukiolaisille -kysely” toimintamallin, jota pilotoitiin Nivalan lukiossa keväällä 2021.

Case-esimerkin kuvaus:

Pilotoinnin käynnistämiseksi hankkeen elinkeinoelämän edustajat toimittivat listan paikallisista yrityksistä lukiolle. Lukiolaiset jaettiin 2-3 opiskelijan ryhmiin kiinnostuksensa mukaan, ja heille annettiin kontaktoitavan yrityksen nimi. Näin vältettiin lukiolaisten keskittyminen suosituimpiin yrityksiin. Lukiolaiset kontaktoivat yrittäjän ja tiedustelivat yrityksen kesätyöntekijätarvetta, kiinnostusta yhteistyölle lukion kanssa sekä yrityksessä tarvittavaa osaamista tulevaisuudessa. Opiskelijat tallensivat tiedot lukion sähköiseen ympäristöön ja antoivat palautetta tehtävän suorittamisesta. Toimintamallin pilotointiin osallistui 22 yritystä, joista neljä tarjosi kesätöitä lukiolaisille ja yksi piti kesätyötä mahdollisena. Lähes puolet yrityksistä olivat kiinnostuneita yhteistyöprojekteista lukiolaisten kanssa. Lisäksi yritysten kuvaamia tulevaisuuden osaamistarpeita hyödynnetään elinkeinoelämäyhteistyön sisältöjen kehittämisessä sekä ajantasaisessa suuntaamisessa. Lukiolaisten mielestä yhteydenotto yrittäjiin/yrityksiin oli helppoa, jännittävää, hauskaa, mukavaa ja mielenkiintoista. Tehtävään osallistuneista opiskelijoista 2/3 voisi suorittaa vastaavan tehtävän jatkossakin.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Jenni Helander, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Heidi Kiistala, Nivalan lukio, Kari Kutuniva, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Leila Rahkonen-Navia, Uuden osaamisen lukio ESR-hanke