Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yritysideakilpailu – miten perustaa oma yritys?

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: yritysideakilpailu – miten perustaa oma yritys?

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät yritystoimintaa ja sen perustamisedellytyksiä eri tekijöiden näkökulmasta.

Case-esimerkin kuvaus:

Kisaan osallistutaan 2-4 hengen ryhmissä. Yrittäjät järjestävät alkuinfon ja muutama yrittäjä kertoo oman yrittäjätarinansa. Tämän jälkeen tapahtuu kilpailun esittely ja tehtävänanto. Opiskelijat saavat hetken pohtia, olisiko heillä jokin ajatus tai idea, jonka ympärille yrittämistä voisi lähteä kokeilemaan. Yritysideaa pohtiessaan opiskelijoiden tulee miettiä: mitä, missä, mitkä vahvuudet ja miksi juuri tämä yritys tulisi menestymään (ainutlaatuisuus). Tämän pohtimisessa opiskelijoita ohjataan käyttämään esimerkiksi SWOT-analyysiä. Opiskelijoiden pitää esitellä yrityksen tuote, joka voi olla tavara tai palvelu, ja yritysidean tulee olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen. Opiskelijoiden tulee miettiä, ketkä olisivat yrityksen potentiaalista asiakaskuntaa ja miten he kohdentaisivat markkinoinnin. Yritystoiminnan perustamisesta laaditaan suunnitelma, päätetään yhtiömuoto ja tehdään talousarvio. Lisäksi opiskelijoiden täytyy miettiä, mitä kautta he saisivat rahoituksen yritykselleen. Yritykselle keksitään myös nimi ja logo. Parin viikon päästä yrittäjät tarjoavat mukaan lähteneille joukkueille tukea ja ideoita työnsä parantamiseen. Kouluilla suoritetaan alkukarsinta, jos joukkueita ilmaantuu paljon. Loppukilpailussa joukkueet esittävät työnsä ja yrittäjyyskasvatuksen ja yrittämisen asiantuntijaraati valitsee voittajatyön. Voittajajoukkueen jäsenet palkitaan 100 € rahapalkinnolla. Yritysideakilpailu aiotaan järjestää vuosittain case-lukiossa.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Oulaisten lukio, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja Oulaisten yrittäjät ry