Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: katse tulevaan – kehittyvä ja uudistuva ote jatko-opintoihin ja työelämään

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: katse tulevaan – kehittyvä ja uudistuva ote jatko-opintoihin ja työelämään

Tämän case-esimerkin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu kehittyvän ja uudistuvan otteen jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on luoda alueen yrittäjistä verkosto, jonka myötä yhteistyötä alueen yrittäjien ja lukion välillä voisi kehittää; työpaikkoihin voisi mennä joko töihin tai tutustumaan paikan päälle. Lisäksi elinkeinoelämän edustajia on tarkoitus pyytää vierailemaan lukiolla. Tarkoituksena on lisätä urasuunnittelua ja jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja korkeakoulusta.

Case-esimerkin kuvaus:

Case-esimerkissä suunniteltiin ja pilotoitiin työelämään tutustumisen kurssi/opintokokonaisuus, joka sisällytetiin lukion opetussuunnitelmiin LOPS2016 ja LOPS2019. Lukion opiskelijoilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus valita ja suorittaa työelämään tutustumisen kurssi lukuvuonna 2021-2022. Kurssi oli suosittu heti alusta alkaen. Opiskelijat ovat voineet valita avoimen korkeakoulun opintoja maksutta eri korkeakoulujen tarjonnasta. Avoimen opinnot tunnustetaan lukion oppimäärään. 1,5 op korkeakouluopintoja vastaa 1 kurssia/2op. Jatkossa toimintaa kehitetään siten, että yhteistyötä jatketaan alueen yrittäjien ja työelämään tutustumisen rinnalle rakennetaan mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin joko opettajan ja ryhmän mukana tai oman kiinnostuksen mukaan yksittäisenä opiskelijana.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Arja Ranto ja Esa Härmä, Siikalatvan lukio