Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten korkeakouluopinnot ja työelämätaidot

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Lukioiden EKKY-yhteistoimintamalli: lukiolaisten korkeakouluopinnot ja työelämätaidot

Tämän case-esimerkin tavoitteena on ollut suunnitella malli, jonka mukaan lukiolainen pystyy opinnollistamaan työssä käymisen lukion aikana sekä kohdentamaan korkeakoulujen opintotarjontaa lukiolaisille LOPS2021 prosessin mukaisesti.

Case-esimerkin kuvaus:

Ylivieskan lukiossa aloitettiin keskustelut siitä, miten nuoria voidaan opinnollistaa heidän lukioajan työssäkäyntinsä ohella yhdessä Ylivieskan yrittäjien hallituksen ja Ylivieskan Teknologiakylä YTEK:n kanssa. Korkeakouluyhteistyöstä keskusteltiin Oulun yliopiston, OAMK:n ja Centria AMK:n kanssa. Lukiolaisille pidettiin info- ja tiedotustilaisuuksia aiheesta. Työelämäkurssi oli mahdollista suorittaa ensisijaisesti kesän aikana ja toissijaisesti lukio-opiskelujen ohessa. Infoissa kerrottiin myös, miten lukiolaisille tarkoitettuja korkeakouluopintoja voi valita ja suorittaa toisen opiskeluvuoden aikana. Syyslukukaudella pidettiin kokemus- ja palauteseminaari työelämäkurssien suorittaneiden ja uusien alkavien kanssa.

Tekijät: Uuden osaamisen lukio (UuLops) ESR- hankkeessa Matti Strömmer ja Arto Huhtanen, Ylivieskan lukio