Kolmen minuutin innovointi

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Kolmen minuutin innovointi

Oppijat pääsevät harjoittelemaan luovuuttaan ja ideointitaitojaan kolmen minuutin innovointiharjoituksessa. Harjoituksen tavoitteena on näyttää oppijoille, että innovointia ja ideointia voi harjoitella ja oppia. Harjoitus sopii erinomaisesti esimerkiksi oppitunnin alkuun tai luovuutta vaativan projektin aloitukseen.

Harjoituksessa oppijat työskentelevät pienissä ryhmissä ja kehittävät liikeideoita minuutissa tietylle kohderyhmälle. Lopuksi kaikista kehitetyistä ideoista valitaan äänestyksellä parhaat, joille keksitään myyntipuheet.

Kesto/laajuus

Harjoituksen voi lyhimmillään toteuttaa ohjeistusten kanssa noin 15 minuutissa.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan ja mitä asioita siihen liittyy.
  • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, suunnittelu ja hallinnointi sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella ideointia ja innovointia, ja tästä syystä ideat saavat olla pähkähulluja, jos niin halutaan.
  • Opettajana voit määrittää kohderyhmät ennakkoon tai voitte yhdessä oppilaiden kanssa ensiksi määritellä, kenelle ideoita kehitetään.
  • Kohderyhmän lisäksi harjoitukseen voi lisätä haastetta asettamalla ”ehtoja”, että liikeideoiden on otettava huomioon kestävä kehitys, digitalisaatio tai kansainvälisyys.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.