Konferenssijärjestelyt, Yrittäjyyskasvatuspäivät -opintojakso

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Konferenssijärjestelyt, Yrittäjyyskasvatuspäivät -opintojakso

Tämä opintojaksokuvaus on esimerkki lyhyestä opiskelijaprojektista, jossa opiskelijat oppivat käytännön työn kautta tapahtuman järjestämisen toimenpiteet. Projektin onnistuminen edellyttää opiskelijoilta vastuun ottavaa yrittäjämäistä työskentelytapaa opettajan ohjauksessa. Tätä voidaan soveltaa erityyppisten tapahtumisen järjestämiseen.

Kesto/laajuus
2-4 viikkoa, työmäärä noin 2 opintopistettä

Osaamistavoitteet

Yrittäjämäisten työelämätaitojen kehittäminen

  • Opiskelija on tietoinen omista kyvyistään ja luottaa niihin. 
  • Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita ja kehittää osaamisidentiteettiään.
  • Opiskelija osoittaa sinnikkyyttä pyrkimyksissään kohti tavoitteitaan ja oppii kokemuksistaan.
  • Opiskelija sietää epävarmuutta ja riskejä toiminnassaan.   
  • Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja hyvinvointia edistäen tiimissä. 

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Suunnittelu ja hallinnointi, epävarmuuden, tulkinnanvaraisuuden ja riskien sietäminen, työskentely muiden kanssa.


Vinkit toteutukseen:

Käytännön tehtävä, jossa opiskelijat saavat tapahtuman perustiedot ja lähtevät sen pohjalta itsenäisesti opettajan ohjauksessa järjestämään käytännön asioita; aloitus infotilaisuudella ja tämän jälkeen yhteiset tapaamiset tilannekatsauksen muodossa muutaman päivän välein, aikaa kokopäiväiseen työskentelyn pari päivää ennen tapahtumaa, tapahtumapäivät sekä yksi päivä jälkikäteen.