Maitopurkista moneksi -tehtävä

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Maitopurkista moneksi -tehtävä

Lapset pääsevät käyttämään luovuuttaan, harjoittelemaan muiden kanssa työskentelyä ja hyödyntämään kädentaitojaan maitopurkista moneksi -tehtävässä. Kokonaisuudessa lapset jaetaan pienempiin ryhmiin, ja heidän tehtävänänsä on suunnitella tyhjästä maitopurkista uusi tuote. Suunnittelutyön lisäksi lapset voivat miettiä esimerkiksi tuotteen hintaa, ympäristövaikutuksia ja harjoitella myyntiä. Kokonaisuuden lopussa kaikki ryhmät pääsevät esittelemään ideansa tuotteen ja myyntipuheen avulla.

Kesto/laajuus

Kokonaisuudesta voi rakentaa laajan kokonaisuuden tai toteuttaa muutaman päivän aikana.

Osaamistavoitteet

  • Lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja luottaa kykyihinsä arkipäivän tilanteissa.
  • Lapsi harjoittelee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja yhteistä vastuunottoa.
  • Lapsi tutustuu kestävän elämäntavan osa-alueisiin ja merkitykseen oman arkensa kautta.
  • Lapsi tutustuu turvalliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä ja kokeilee erilaisia laitteita ja välineitä. Lapsi innostuu tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa ympäristöissä vahvistaen monilukutaitoaan.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, visio, ideoiden arvioiminen, eettinen ja kestävä ajattelu, resurssien mobilisointi, suunnittelu ja hallinnointi sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Maitopurkki voidaan korvata millä tahansa vastaavanlaisella esineellä.
  • Suunnittelutyötä voi tehdä piirtämällä paperille tai hyödyntämällä digitaalisia laitteita mahdollisuuksien mukaan.
  • Kokonaisuuteen voi liittää keskustelua kestävästä kehityksestä esimerkiksi kierrätysmateriaalien näkökulmasta.
  • Uusien tuoteideoiden esittelytilaisuuteen kannattaa pyytää myös ryhmän ulkopuolisia kuulijoita, esimerkiksi huoltajia, toisen ryhmän lapsia tai lähialueen yritysten edustajia.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.