Menikö ihan pipariksi? Työelämävierailu ja piparin pudotustestaus -projekti

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Menikö ihan pipariksi? Työelämävierailu ja piparin pudotustestaus -projekti

Projektissa oppijat pääsevät tutustumaan testaamisen maailmaan sekä vierailun että käytännön kokeilun näkökulmasta. Kokonaisuuden alussa oppijat vierailevat paikallisessa teknologia-alan testausyrityksessä, jonka jälkeen he suunnittelevat ryhmissä piparin vapaan pudotuksen testausmenetelmän ja suorittavat testauksen. Testaus vastaa kysymykseen: Miltä korkeudelta pudotessaan pipari hajoaa? Oppilaat laativat tuloksista testausraportin, vertailevat tuloksia toisten ryhmien tuloksiin ja pohtivat tuloksiin vaikuttavia tekijöitä.

Oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseen työelämään ja siellä suoritettaviin tehtäviin. Suorittaessaan projektin tehtäviä oppilaiden oma-aloitteisuus, luovuus ja ongelman ratkaisutaidot kehittyvät. Ryhmätyöskentelyssä harjaantuu yhteistyötaidot ja toisten huomioon ottaminen. Projektissa opitaan samalla myös ympäristöopin fysiikan alueen oppisisältöjä konkreettisen toiminnan yhteydessä. Oppilaat oivaltavat myös opittavien asioiden yhteyden ja merkityksen työelämään. Tieto- ja viestintätekniikan taidot kehittyvät luonnollisena osana projektin kulkua.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää 6 x 45 minuutin oppituntia.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.
  • Oppilas tunnistaa lähiympäristön ammatteja, yhteiskunnan ja työelämän toimijoita, arvostaa erilaista työtä ja tunnistaa erilaisia työelämätaitoja. 
  • Oppilas uskaltaa rohkeasti kokeilla tieto- ja viestintäteknologian työkaluja ja käyttää niitä vastuullisesti ja turvallisesti. 

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, eettinen ja kestävä ajattelu sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Projektin aluksi voi haastaa myös oppilaat miettimään, mitä kaikkea voidaan pudottaa ja testata. Tällöin eri ryhmät voivat testata erilaisten tuotteiden kestävyyttä.
  • Testausraportin toteutuksen voi tehdä usealla eri tavalla: paperille, tietokoneella PowerPoint-esityksenä tai esimerkiksi videona. Haasta oppilaat miettimään, mikä olisi tehokkain tapa kertoa tuloksista.

Materiaalit

Tutustu toteutusmateriaaliin tästä.