Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi –kurkistuskurssi 2 op

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi –kurkistuskurssi 2 op

Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat pohtia omaa osaamista ja voimavaroja suhteessa tavoitteisiin. Kurssi sopii esimerkiksi lukiolaisille tai alavaihtoa pohtiville henkilöille.

Kurssi on kurkistuskurssi Mikroyrittäjyyden perusteet (5 op) -kurssille, jolla saa hyvät pohjatiedot mikroyrittäjyydestä, sen merkityksestä ja yrittäjyysosaamisista Suomessa.

Kurssi on joustava ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi.

Kesto/laajuus 

Kurssi on laajuudeltaan 2 op, jonka voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen puitteissa. Kurssi on maksuton.

Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan huomioiden muuttuvan työelämän vaatimukset, vahvistaen samalla osaamisidentiteettiään. Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, motivaatio ja sinnikkyys, epävarmuuden, tulkinnanvaraisuuden ja riskien sietäminen 

Linkki materiaaleihin