Ammatit tutuiksi -video

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Ammatit tutuiksi -video

Mitä taitoja tarvitaan eri ammateissa, miten alle opiskellana, millainen kertojan oma polku on ollut, millaista on päivittäinen työn tekeminen, mikä on mukavinta entä haastavinta? Jaetaan ryhmän kesken tutustuttavat ammatit. Ammateista koostaan yhteisen mallin mukainen kansio, verkkosivu tai videohaastatteluarkisto. Koonnin avulla muut oppilaat voivat tutustua ja sitä voidaan täydentää toisessa ryhmässä, seuraavana vuonna, muissa aineissa.