Ammatit tutuksi – historia, tämä hetki ja tulevaisuus

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Ammatit tutuksi – historia, tämä hetki ja tulevaisuus

Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin ammatteihin, oppivat arvostamaan kaikenlaista työtä ja tunnistavat millaisia taitoja eri ammateissa tarvitaan. Kokonaisuuden aikana lapset työskentelevät yksin ja ryhmässä. Tehtävänä on tutustua ammatteihin, joita on ollut historiassa, nykypäivänä ja keksitään tulevaisuuden ammatteja. Lopputuotoksena rakentuu ryhmän yhteinen ammattikansio.

Kesto/laajuus

Kokonaisuudesta voi rakentaa laajan kokonaisuuden tai toteuttaa muutaman päivän aikana.

Osaamistavoitteet

  • Lapsi tutustuu työssäkäynnin käsitteeseen ja lasta ohjataan tutustumaan erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin.
  • Lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja luottaa kykyihinsä arkipäivän tilanteissa.
  • Lapsi harjoittelee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, omatoimisuutta ja yhteistä vastuunottoa.
  • Lapsi oppii, mitä raha on ja mitä rahalla tehdään.
  • Lapsi tunnistaa olevansa osa kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaista maailmaa.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, visio, suunnittelu ja hallinnointi sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Kansion voi tehdä paperille tai digitaalisesti esimerkiksi PowerPoint-esityksenä.
  • Erilaisia ammatteja voi kysellä myös kotoa ja jutella niistä huoltajien kanssa.
  • Kokonaisuutta voi täydentää pyytämällä jonkin nimetyn ammatin edustajan vierailemaan ryhmän luona kertomassa omasta työstään.
  • Kansion valmistumisen jälkeen voidaan järjestää ryhmän omat ammattimessut, jossa jokaiselle ryhmäläiselle annetaan ammatti, jota he esittävät päivän ajan.