Hyönteishotelli

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Hyönteishotelli

Opiskelijat hankkivat osaamista erilaisten kohderyhmien tunnistamisesta ja määrittämisestä. Tehtävänannossa on vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia, joiden lisäksi opiskelijoiden keskustelu pienryhmissä antaa tilaa erilaisille tulkinnoille ja oman näkemyksen syventämiselle.

Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisia segmentoinnin osa-alueita ja pohtia sitä, miten yrityksen tuote tai palvelu vastaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. 

Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää kohderyhmien merkityksen yrittämisessä ja yrityksen menestymisessä. Hän osaa ottaa huomioon erilaiset kohderyhmät ja niiden tarpeet.  

Ryhmässä keskustellen saadaan erilaisia näkökantoja asiakaskohderyhmien määrittämiseen. 

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, ideoiden arvioiminen, työskentely muiden kanssa