Innovaatiopäivä

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Innovaatiopäivä

Innovaatiopäivässä opiskelijat pääsevät kehittämään uusia ideoita, työskentelemään tiimeissä uusien ihmisten kanssa ja ratkaisemaan oikean elämän toimeksiantoa. Tavoitteena on oppia innovaatioprosessin vaiheita ja tiimityöskentelytaitoja. Innovaatiopäivää voi hyödyntää esimerkiksi uusien opiskelijoiden tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kokonaisuuden voi toteuttaa yhtenä kokonaisena tai kahtena puolikkaana päivänä. Materiaalipaketti sisältää kokonaisuuden seitsemän tehtävää, niiden tehtävänantovideot ja työskentelypohjat.

Kokonaisuus soveltuu sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen.

Kesto/laajuus

Innovaatiopäivä toteutettiin yhden päivän (klo 9–15) työskentelypäivänä, jota täydennettiin Leijonan Luola -tapahtumalla (klo 9–11) toisena päivänä.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.
  • Opiskelija tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa ratkaista asiakkaan ongelmia vastuullisella, innovatiivisella ja kestävällä tavalla yhteistyössä verkostonsa kanssa.
  • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen ja yritystoiminnan suunnitteluun liittyvät osa-alueet.
  • Opiskelija harjaantuu sietämään epävarmuutta ja tunnistamaan riskejä yrittäjämäisessä toiminnassaan.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, ideoiden arvioiminen, eettinen ja kestävä ajattelu, muiden mobilisointi, suunnittelu ja hallinnointi, epävarmuuden, tulkinnanvaraisuuden ja riskien sietäminen sekä työskentely muiden kanssa.

Vinkit toteutukseen

  • Innovaatiopäivän voi toteuttaa esimerkiksi sekoittamalla eri vuosikurssien/tutkinnon osien opiskelijoita.
  • Haasteen lisäksi päivää voi teemoittaa painottamalla asettamalla tarkempia kriteereitä ratkaisuille (esimerkiksi kestävän kehityksen tai digitalisaation huomioiminen ratkaisussa).
  • Päivän ytimessä on tekeminen, joten opettajan rooli on fasilitoiva ja ohjaava. Tehtävänannot ja ohjevideot voidaan ladata valmiiksi oppimisalustalle, josta ryhmät katsovat ne oman etenemisensä mukaan.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.