Innovointiharjoitus, sisältää teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Innovointiharjoitus, sisältää teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

UNELMIEN KAMPUS -innovointihaaste

Työkalun avulla voidaan harjoitella innovointia ja ideointia ryhmässä. Tavoitteena tuottaa erilainen, rohkea ja uudenlainen tapa nähdä asiat ja ideoida lisäarvoa tuottavaa toimintaa. UNELMIEN KAMPUS –innovointihaaste voidaan toteuttaa työpajana, jossa esitettyyn haasteeseen innovoidaan ratkaisuja ryhmässä, valitaan ideoista paras ja esitellään perusteluineen muulle ryhmälle.

Työkalu soveltuu korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille sekä etä- että lähiopetukseen. 

Kesto/laajuus: 1-3 tuntia

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa hyödyntää ekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia omaan ideaansa
 • Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida liiketoimintaan liittyviä ideoitaan  

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus ja eettinen ja kestävä ajattelu

Vinkit toteutukseen


Työpajakysymykset

 • UNELMIEN KAMPUS -Mitä palveluja unelmiesi kampukselta löytyisi?
 • Tavoitteena on luoda uutta. Ideointivaiheessa avoin ilmapiiri ja kaikenlaisten ideoiden esiintuominen on sallittua. Muodostetaan 3–5 hengen ryhmiä.

1. Listatkaa vähintään 20 ideaa seuraavista näkökulmista : (Aikaa n. 15–20 min.)

 • Mitä nälkäinen haluaisi kampukselle?
 • Mitä hyvinvoinnista kiinnostunut haluaisi kampukselle?
 • Mitä väsynyt haluaisi kampukselle?
 • Mitä innostunut haluaisi kampukselle?
 • Mitä edistyksellinen haluaisi kampukselle?
 • (Mahdollinen muu kysymys oman kampuksen lähtökohdista?)

2. Valitkaa mielestänne paras idea ja pohtikaa ideaa seuraavista näkökulmista (n.15 min.)

 • Miten kansainvälisyys voisi olla osa ideoimaanne palvelua?
 • Miten kestävä kehitys on huomioitu palvelussa?
 • Miten digitalisaatio voisi olla osa ideoimaanne palvelua?
 • Voisiko jokin näistä olla menestystekijä, jolla palvelu erottuisi kilpailijoistaan?

3. Piirrä kuva palvelusta ja keksi yritykselle slogan (n.10-15 min.)

4. Kiinnitä paperi seinälle/sähköiselle työalustalle

5. Pitchaus-puheenvuorot. Idean esittely perusteluineen. (3 min./esitys)

6. (Äänestys ja/tai mahdollinen idean vieminen eteenpäin)