JEKKU-osaamisympäristö

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

JEKKU-osaamisympäristö

JEKKU on erityisesti toisen asteen oppijoille suunniteltu osaamisympäristö, jossa oppija tunnistaa ja sanoittaa projekti-, yrittäjyys- ja verkosto-osaamistaan. JEKKU-sisällöt rakentuvat kolmen ydinkysymyksen varaan: Kuka olen? Mitä osaan? ja Kenet tunnen?

Sisällöt on tuotettu yhteistyössä asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kanssa. Ne tukevat toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmia ja koulutustavoitteita. Osaamisympäristö on suunniteltu mobiililaite edellä ja se toimii Emill-sovelluksessa, jonka voi ladata appina. Sisältöjä voi käyttää myös selaimella.

Mitä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusmallin osaamistavoitteita JEKKU vahvistaa?

• Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.
• Opiskelija tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa ratkaista asiakkaan ongelmia vastuullisella, innovatiivisella ja kestävällä tavalla yhteistyössä verkostonsa kanssa.
• Opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan huomioiden muuttuvan työelämän vaatimukset ja vahvistaen samalla osaamisidentiteettiään.
• Opiskelija osaa toimia erilaisissa ryhmä- ja tiimityötilanteissa oman roolinsa ja yhteisönsä toimintakulttuurin mukaisesti.

Mitä yrittäjyysosaamisen (EntreComp) osa-alueita JEKKU vahvistaa?

Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, mahdollisuuksien havainnointi, työskentely muiden kanssa.

Kesto: JEKKU sopii hyvin esimerkiksi lukion yrittäjyyskurssin sisällöksi, mutta sen osa-alueita kannattaa hyödyntää kaikissa oppiaineissa. JEKKUa voi käyttää opintojen aikana niin paljon tai vähän kuin haluaa: tehtävät voivat olla käytössä kerran intensiivisemmin tai koko kurssin ajan esimerkiksi 1–2 tunnin ajan viikossa.

Vinkit toteutukseen (2-3):
• Hyödynnä JEKKUn yrittäjyysosaamisen tehtäviä yrittäjyysopinnoissa ja yhteiskuntaopissa. Verkosto-osaamisen tehtäviä kannattaa käyttää esimerkiksi erilaisten tiimitöiden aikana, jolloin oppiminen monipuolistuu ja tehostuu. Projektiosaamisen kokonaisuutta voi puolestaan hyödyntää millä tahansa oppitunnilla tai kurssilla tekemällä opinnoista projekteja.
• JEKKU toimii erittäin tehokkaasti myös opinto-ohjauksen tuntien tukena esimerkiksi itsetuntemuksen tai yrittäjyysosaamisen tehtäviä hyödyntämällä.

Avainsanat: yrittäjyysosaaminen, verkosto-osaaminen, projektiosaaminen, itsetuntemus

Linkki materiaaliin: https://yesverkosto.fi/materiaalit/jekku