Kirpputori

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Kirpputori

Oppijat järjestävät kirpputorin, jossa myyvät omia vanhoja tavaroitaan, vaatteitaan, valmistettuja tuotteitaan tai leivonnaisiaan. Kirpputori-projektissa toteutuu hyvin kestävän kehityksen mukainen arvomaailma ja toiminta. Samalla opitaan yhteistyötaitoja, yrittäjämäistä aloitteellista toimintaa ja perusasioita yritystoiminnan kannattavuudesta, myynnistä ja markkinoinnista. Matematiikassa hintojen laskemisen kertaaminen ja harjoittelu kannattaa ajoittaa tapahtuman valmistelujen yhteyteen. Projektin yhteydessä tutustutaan myös mainoksiin ja mainosteksteihin sekä kehitetään kuvallista ilmaisua.

Tämä esimerkki on suunnattu 5-luokkalaisille, mutta tapahtuman voi toteuttaa myös muilla luokka-asteilla.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää 8 x 45 minuutin oppituntia.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan ja mitä asioita siihen liittyy. 
  • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.
  • Oppilas tunnistaa omien valintojen sekä tekojen merkityksen kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
  • Oppilas hahmottaa rahan arvon, ymmärtää tienaamisen logiikan ja osaa toimia kestävänä kuluttajana.
  • Oppilas uskaltaa rohkeasti kokeilla tieto- ja viestintäteknologian työkaluja ja käyttää niitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, eettinen ja kestävä ajattelu sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Projektiin voidaan liittää myös ajatus hyväntekeväisyydestä, jos esimerkiksi kirpputorin tuotot menevät hyvään tarkoitukseen. Silloin on tärkeää valita kohde yhdessä oppilaiden kanssa.
  • Markkinointimateriaalia voi tuottaa askartelun ja piirtämisen kautta, mutta myös hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Millä tavalla oppilaat markkinoisivat tapahtumaa internetissä?
  • Oppilaiden kanssa kannattaa miettiä myös tavoitteita. Mitä kirpputorilla halutaan saavuttaa niin tuloksen kuin esimerkiksi asiakaspalvelun näkökulmasta.

Materiaalit

Tutustu toteutusmateriaaliin tästä.