Leijonan luola

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Leijonan luola

Opiskelijat hankkivat yrityssuunnittelun valmiuksia ideoimalla, testaamalla ja esittelemällä liikeideoita. He pitchaavat liikeideansa 10 minuutissa esittäen tuotteensa tai palvelunsa prototyyppeineen, asiakaspersoonat, kilpailutilanteen, validoinnin, sidosryhmät, myynnin, markkinoinnin ja talouden, riskit ja lainsäädännön sekä tulevaisuuden suunnitelmat Leijonan luolassa. Tämän jälkeen yrittäjät arvioivat ja antavat palautetta liikeideasta ja opiskelijat saavat arvokkaita vinkkejä liikeideoidensa kehittämiseen.

Kesto/laajuus

 • Esityksen valmistelu ja harjoittelu opettajan harkinnan mukaan.
 • 10 minuuttia / esitys.
 • Palaute ja keskustelu 15 minuuttia.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.
 • Opiskelija tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa ratkaista asiakkaan ongelmia vastuullisella, innovatiivisella ja kestävällä tavalla yhteistyössä verkostonsa kanssa.
 • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen ja yritystoiminnan suunnitteluun liittyvät osa-alueet.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

 • Mahdollisuuksien havainnointi
 • Ideoiden arvioiminen
 • Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin

Vinkit toteutukseen

 • Paras lopputulos syntyy opiskelijoiden yhteistyöllä
 • Esityksistä tulee konkreettisempia, kun omasta tuotteesta tai palvelusta on rakennettu prototyyppi.

Materiaalit

Lataa Leijonan luolan esimerkkiesitysrunko tästä.