Liikelahjaprojekti

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Liikelahjaprojekti

Oppijat pääsevät kehittämään ryhmissä uusia tuotteita osana liikelahjaprojektia. Kokonaisuus rakentuu ideoinnista, prototyypin suunnittelusta ja valmistamisesta, liikeidean miettimisestä ja sen esittelystä myyntipuheen avulla. Kokonaisuus huipentuu tilaisuuteen, jossa oppilaat esittelevät ideansa muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kahden tai kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Esimerkkiprojektina tässä esitellään jokiaiheinen liikelahjaprojekti, jossa oppilaat kehittivät jokiaiheisia tuotteita.

Projektin voi toteuttaa yläkoululaisten kanssa tai siitä voi tehdä yhteistyöprojektin, jossa mukaan otetaan esimerkiksi alakoulun oppilaita.

Kesto/laajuus

Kokonaisuuden voi toteuttaa intensiivisesti muutaman päivän aikana tai jakaa sen pidemmälle ajanjaksolle.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja yhtenä työelämän mahdollisuutena.
  • Oppilas osaa sanoittaa osaamistaan ja tunnistaa, miten sitä voi hyödyntää työelämässä ja yrittäjyydessä.
  • Oppilas tunnistaa lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja, ymmärtää työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja, osaa hakea töitä sekä toimia työelämässä.
  • Oppilas ymmärtää, miksi digitaitoja ja -välineitä tarvitaan opiskeluissa, työelämässä ja yhteiskunnassa ja että taidot ovat osa yleisiä työelämätaitoja. 
  • Oppilas tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja kestävän elämäntavan merkityksen ympäristölle, yhteiskunnalle ja ihmisille.
  • Oppilas tunnistaa, miten koulussa hankittuja taitoja ja osaamista voi käyttää oman ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, Suunnittelu ja hallinnointi & Työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Projektin voi toteuttaa suoraan toimeksiantajalle, joka voi olla lähialueen yritys tai organisaatio. Tällöin oppilaat tutustuvat myös paikalliseen työelämään esimerkiksi vierailun tai puheenvuoron kautta.
  • Jos projektille ei löydy toimeksiantajaa, voi sille valita jonkin muun ajankohtaisen teeman. Millaisen lahjan oppilaat suunnittelisivat koulun kansainvälisille vieraille?
  • Projektiin kannattaa tuoda elementtejä STEAM-pedagogiikasta hyödyntämällä digitaalisen valmistamisen välineitä tai askartelua prototyyppivaiheessa.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.