Liiketoiminta-ajatuksia herättelevä työpaja – Teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Liiketoiminta-ajatuksia herättelevä työpaja – Teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Työkalu auttaa herättelemään opiskelijoita digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden luomiin mahdollisuuksiin kehittää ja toteuttaa uutta liiketoimintaa opiskelemallaan alalla. Työpaja voidaan toteuttaa minkä tahansa alan opiskelijoilla ja on suositeltavaa jatkaa aiheesta liikeidean arviointimenetelmien avulla. Työpaja soveltuu myös liikeideoiden innovointiharjoitukseksi.

Työpaja soveltuu toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille sekä etä- että lähiopetuksessa.

Kesto/laajuus: 2-4 tuntia

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa hyödyntää digitalisia ratkaisuja, alustoja ja toimintoja opiskelemallaan alalla ja monialaisesti.
 • Opiskelija ymmärtää ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellisen kestävän kehityksen vaatimukset liiketoiminnalle.
 • Opiskelija osaa hyödyntää kansainvälisyyden mahdollisuuksia.  

  Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

  Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, eettinen ja kestävä ajattelu

  Vinkit toteutukseen

  • Työpaja voidaan toteuttaa siten, että kukin ryhmä perehtyy vain yhteen teemaan, jonka jälkeen ryhmien ajatukset puretaan.
   • Suositus: Kukin ryhmä kirjaa ajatuksensa suoraan digitaaliselle alustalle.

  Työpajakysymykset

  Digitalisaatio: 

  Pohdittavat kysymykset ryhmittäin:

  • Mitä digitaalisuus tarkoittaa opiskelemallasi alalla?
  • Millaisia digitalisaatioon liittyviä taitoja koet tarvitsevasi tulevaisuudessa?
  • Millaista yrittäjyyttä digitalisaatio mahdollistaa opiskelemallasi alalla?
  • Miten digitaalisia alustoja voidaan hyödyntää opiskelemallasi alalla? Millaista liiketoimintaa ne mahdollistavat?

  Kestävä kehitys:

  • Perehdy: Mitä tarkoitetaan ekologisella, sosiaalisella, kulttuurisella ja taloudellisella kestävällä kehityksellä?
  • Mitä kestävä kehitys tarkoittaa opiskelemallasi alalla?
  • Millaisia kestävään kehitykseen liittyviä taitoja koet tarvitsevasi opiskelemallasi alalla?
  • Millaista yrittäjyyttä kestävä kehitys mahdollistaa opiskelemallasi alalla?

  Kansainvälisyys:

  • Mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelemallasi alalla?
  • Millaisia kansainvälisyyteen liittyviä taitoja koet tarvitsevasi tulevaisuudessa?
  • Millaisia mahdollisuuksia näet kansainvälisyydessä?
  • Kuvaile, millaista kansainvälinen liiketoiminta voisi olla opiskelemallasi alalla?