Mitä on kiertotalous ja millaisia yritysideoita siihen liittyy?

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Mitä on kiertotalous ja millaisia yritysideoita siihen liittyy?

Tämän tehtävän avulla opiskelija tutustuu ensin Ylen artikkelin avulla kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan käsitteeseen ja esimerkkeihin sekä Sitran sivustolle koottuihin ajankohtaisiin kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Materiaali herättelee opiskelijan ajattelua siitä, millaista voisi olla kiertotalouteen pohjautuva yritystoiminta. Tämän jälkeen tehtävä jatkuu omakohtaisella yritysidean pohdinnalla oman asuinympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Toinen osio tehtävästä voidaan tehdä myös ryhmätehtävänä.

Kesto/laajuus: 2-4 tuntia, materiaaliin tutustuminen voi olla myös ennakkotehtävänä

Osaamistavoitteet

Yrittäjämäisten työelämätaitojen kehittäminen

 • Opiskelija on tietoinen omista kyvyistään ja luottaa niihin. 
 • Opiskelija asettaa itselleen tavoitteita ja kehittää osaamisidentiteettiään.
 • Opiskelija osoittaa sinnikkyyttä pyrkimyksissään kohti tavoitteitaan ja oppii kokemuksistaan.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät valmiudet

 • Opiskelija tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Opiskelija osoittaa kykyä ennakoida toimintaympäristön muutoksia.
 • Opiskelija hallitsee liiketoimintaosaamisen ja tunnistaa tavat, joilla tuottaa arvoa asiakkaalle.
 • Opiskelija ymmärtää liiketoimintaa edistävien verkostojen merkityksen.  
 • Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida liiketoimintaan liittyviä ideoitaan. 
 • Opiskelija osaa hyödyntää ekosysteemin tarjoamia mahdollisuuksia omaan ideaansa.
 • Opiskelija ymmärtää ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä taloudellisen kestävän kehityksen vaatimukset liiketoiminnalle.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, ideoiden arvioiminen, eettinen ja kestävä ajattelu


Harjoituksen toteutus

 • Tutustu ensin Ylen linkin kautta siihen mitä on kiertotalous:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/28/muoviroskista-vaatteita-valoa-palveluna-mita-kaikkea-on-kiertotalous-10

 • Tutustu sen jälkeen alla olevan linkin kautta Sitran kokoamiin ”Kiertotalouden kiinnostavimmat ” -esimerkkeihin.

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

 • Tehtävä: Pohdi näiden esimerkkien ajatusten pohjalta millaisen kiertotalouteen pohjautuvan yritysidean voisit perustaa omalle asuinpaikkakunnallesi. Tee tästä lyhyt esitys (video, dia, teksti, kuva..). Tämän voitte tehdä ryhmätyönä.