MTEE-itsearviointityökalu opetushenkilöstölle

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

MTEE-itsearviointityökalu opetushenkilöstölle

MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) on Internet-pohjainen maksuton työkalu perus- ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Työkalun avulla opettaja arvioi omaa opetustaan ja toimintaa kouluyhteisössä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Työkalu ohjaa kysymysten avulla ymmärtämään mitä yrittäjyyskasvatus on ja antaa välittömästi informatiivisen ja kannustavan palautteen vastaajan toiminnasta.

Tavoitteet

  • Opettajan/rehtorin yrittäjyyskasvatusosaaminen vahvistuu
  • Oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen arvioiminen ja kehittäminen
  • Oppilaitoksen yrittävän kulttuurin vahvistaminen

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin sekä suunnittelu ja hallinnointi

Kesto/laajuus

Testiin vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Vinkit toteutukseen

Haasta koko kouluyhteisösi hyödyntämään työkalua, ja saatte erinomaisen yleiskäsityksen koulun yrittäjyyskasvatuksen tilasta. Työkalun tuloksia voi täydentää Yrittävän kulttuurin arviointityökalulla.

Materiaalit

Siirry työkalun nettisivulle tästä.