Podcast -työpaja

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Podcast -työpaja

Toiminnallinen ja osallistava podcast-työpaja on kohdennettu opetushenkilöstölle tai opiskelijoille. Opettajana saat uusia pedagogisia ideoita opetukseen sekä mahdollistat erilaisille oppijoille väylän uudenlaiseen itsensä ilmaisemiseen ja asioiden sisäistämiseen valitsemistasi teemoista. Podcast-työpajan tallennus- ja editointiohjelmistona toimii Audacity, jonka voit ladata ilmaiseksi netistä.

Kesto/laajuus

 • Podcastin suunnittelu 1 h
 • Podcastin toteutus 2 h
 • Podcastin editointi ja julkaisu 2 h
 • Opettajan harkinnan mukaisesti aiheesta riippuen.

Toiminnan tavoitteet

 • Tarjota osallistujille mahdollisuus osallistua tiimissä podcast-demon tuottamiseen. 
 • Madaltaa kynnystä kokeilla podcasteja omien opiskelijoiden ja opiskelijatiimien ohjaamisessa ja opettamisessa.
 • Testata podcasteja digitaalisina oppimismenetelminä tiimioppimiselle ominaisessa oppimisympäristössä
 • Kerätä ideoita ja palautetta jatkokehittämiseen (kansainvälisyys, kestävä kehitys) eri opetussisällöissä

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa toimia erilaisissa ryhmä- ja tiimityötilanteissa oman roolinsa ja yhteisönsä toimintakulttuurin mukaisesti.
 • Opiskelija uskaltaa rohkeasti kokeilla ja osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Opiskelija ymmärtää digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuudet omassa toiminnassaan, opinnoissaan ja työelämässä.  

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

 • Aloitteen tekeminen
 • Työskentely muiden kanssa
 • Kokemuksesta oppiminen ja luovuus

Vinkit toteutukseen

 • Laadi joustava käsikirjoitus
 • Anna opiskelijoille vapautta aiheen valintaan

Materiaalit
Lataa materiaalist tästä.