Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -teemapäivä

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -teemapäivä

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan tekemisen kautta. Kokonaisuus rakentuu kolmesta osasta: itsenäisesti tehtävästä ennakkotehtävästä, tapahtumapäivästä ja itsenäisesti tehtävästä loppuraportista. Ennakkotehtävä tehdään ennen kyseistä päivää. Loppuraportti tehdään päivän lopuksi.

Tapahtumapäivä sisältää yhteisen aloituksen, inspiroivia yrittäjätarinoita ja yhden yhteisen tilannepäivityksen. Opintojakson toteutus tehdään pääsääntöisesti digitaalisesti, hyödyntäen jaettua digitaalista oppimisympäristöä, esimerkiksi ItsLearning-ympäristöä. Tarvittaessa tehtävänannot ja työskentelypohjat voi tulostaa opiskelijoille. Materiaalipaketti sisältää ohjeet opettajalle, tehtävät, tehtävänantovideot ja työskentelypohjat.

Kokonaisuus soveltuu sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen.

Kesto/laajuus

Teemapäivä toteutettiin yhden päivän (klo 8–16) työskentelypäivänä, jota täydensi opiskelijoiden itsenäisesti tekemä ennakkotehtävä.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa suhtautua myönteisesti yrittäjämäiseen toimintaan ja tunnistaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena urapolulleen.
 • Opiskelija tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa ratkaista asiakkaan ongelmia vastuullisella, innovatiivisella ja kestävällä tavalla yhteistyössä verkostonsa kanssa.
 • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyteen ja yritystoiminnan suunnitteluun liittyvät osa-alueet.
 • Opiskelija harjaantuu sietämään epävarmuutta ja tunnistamaan riskejä yrittäjämäisessä toiminnassaan.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, ideoiden arvioiminen ja työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

 • Opiskelijoille kannattaa päivän aluksi ja aikana painottaa muutamia asioita:
  • Yrittäjyys ei edellytä kokonaan uuden tuotteen/palvelun keksimistä. Yleensä riittää, että tekee asiat paremmin/tehokkaammin/ekologisemmin/asiakaslähtöisemmin kuin kilpailijat.
  • Liikeidea saa ja voi muuttua suunnittelutyön aikana.
  • Päivän aikana ei välttämättä kaikkiin kysymyksiin löydy vastauksia. Mitä monimutkaisempi liikeidea on, sitä enemmän on selvitettäviä asioita ja aikaa on rajallinen määrä. Ei kannata jäädä jumiin yksityiskohtiin.
 • Kokonaisuutta voi teemoittaa asettamalla kehitettävälle liikeidealle painopisteitä (esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio tai kansainvälisyys).
 • Päivän ytimessä on tekeminen, joten opettajan rooli on fasilitoiva ja ohjaava. Tehtävänannot ja ohjevideot voidaan ladata valmiiksi oppimisalustalle, josta ryhmät katsovat ne oman etenemisensä mukaan.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.