Mitä on kiertotalous ja millaisia yritysideoita siihen liittyy?

Tämän tehtävän avulla opiskelija tutustuu ensin Ylen artikkelin avulla kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan käsitteeseen ja esimerkkeihin sekä Sitran sivustolle koottuihin ajankohtaisiin kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Materiaali herättelee opiskelijan ajattelua siitä, millaista voisi olla kiertotalouteen pohjautuva yritystoiminta. Tämän jälkeen tehtävä jatkuu omakohtaisella yritysidean pohdinnalla oman asuinympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Toinen osio tehtävästä voidaan tehdä myös ryhmätehtävänä. […]