Hyönteishotelli

Opiskelijat hankkivat osaamista erilaisten kohderyhmien tunnistamisesta ja määrittämisestä. Tehtävänannossa on vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia, joiden lisäksi opiskelijoiden keskustelu pienryhmissä antaa tilaa erilaisille tulkinnoille ja oman näkemyksen syventämiselle. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisia segmentoinnin osa-alueita ja pohtia sitä, miten yrityksen tuote tai palvelu vastaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.  Osaamistavoitteet  Opiskelija ymmärtää kohderyhmien merkityksen yrittämisessä ja yrityksen menestymisessä. Hän osaa ottaa […]