Kestävän kuluttamisen pelikirja -projekti

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Kestävän kuluttamisen pelikirja -projekti

Oppijat pääsevät tutustumaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen suunnittelemalla kestävän kuluttamisen pelikirjan. Oppijat työskentelevät ryhmissä ja lopputuloksena tuotetaan joko luokan yhteinen tai useampi pelikirja, joihin kerätään yhteen sääntöjä, tavoitteita ja vinkkejä, joiden avulla omassa perheessä ja yhteisössä edistetään vastuullista kuluttamista. Kokonaisuus rakentuu teoriaosuudesta, pelikirjojen suunnittelusta ja niiden esittelystä. Teoriaosuuden kolme teemaa ovat kestävä kehitys, kestävä kuluttaminen ja kiertotalous.

Kokonaisuutta testattiin 3. luokkalaisten kanssa, mutta sitä voi soveltaa myös vanhemmille oppilaille.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää 3–4 x 45 minuutin oppituntia.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.
  • Oppilas tunnistaa omien valintojen sekä tekojen merkityksen kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.
  • Oppilas hahmottaa rahan arvon, ymmärtää tienaamisen logiikan ja osaa toimia kestävänä kuluttajana.
  • Oppilas uskaltaa rohkeasti kokeilla tieto- ja viestintäteknologian työkaluja ja käyttää niitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, eettinen ja kestävä ajattelu sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Työskentelyn helpottamiseksi oppilaille voi antaa valmiita teemoja (esim. ruoka, asuminen, arkiliikkuminen, tavarat ja lomailu), joihin säännöt ja ohjeet liitetään.
  • Kokonaisuuden teoriaosuuteen voi tutustua myös tietovisan kautta (materiaali sisältää valmiit kysymykset).
  • Oppilaille kannattaa kokonaisuuden aikana antaa kotitehtäväksi haastatella huoltajia teemoista ja miettiä yhdessä muutama sääntö tai ohje pelikirjaan.
  • Pelikirjan voi tehdä joko paperille tai tietokoneella. Molemmissa tapauksissa kannattaa haastaa oppilaat miettimään myös pelikirjan visuaalista ilmettä.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.