Työelämä- ja yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Työelämä- ja yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan työelämän ja yrittäjyyden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus jakautuu kahteen osioon, jotka ovat työelämä ja yrittäjyys, ja nämä oppituntien mittaisiin alateemoihin. Sisältöjä ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, liikeidean suunnittelu ja esittely. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää noin 12 x 45 minuutin oppituntia. Kokonaisuuden voi toteuttaa intensiivisesti muutaman päivän aikana tai jakaa sen pidemmälle ajanjaksolle.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja yhtenä työelämän mahdollisuutena.
  • Oppilas osaa sanoittaa osaamistaan ja tunnistaa, miten sitä voi hyödyntää työelämässä ja yrittäjyydessä.
  • Oppilas tunnistaa lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja, ymmärtää työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja, osaa hakea töitä sekä toimia työelämässä.
  • Oppilas tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja kestävän elämäntavan merkityksen ympäristölle, yhteiskunnalle ja ihmisille.
  • Oppilas tunnistaa, miten koulussa hankittuja taitoja ja osaamista voi käyttää oman ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, Suunnittelu ja hallinnointi & Työskentely muiden kanssa.

Vinkit toteutukseen

  • Työelämäosiota voi laajentaa esimerkiksi työhaastatteluharjoituksella, jossa oppijat haastattelevat toisiaan.
  • Yrittäjyysosiolle voi valita tietyn teeman, esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio, kansainvälisyys tai kesäyrittäjyys. Tällöin liikeideoita kehitetään tietystä näkökulmasta ja teemaa voi syventää.
  • Kokonaisuutta kannattaa täydentää työelämävierailijalla. Vierailija soveltuu niin työelämä- kuin yrittäjyysosioihin. Vierailija voi osallistua joko etänä tai paikan päällä.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.