Työhaastatteluharjoitus

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Työhaastatteluharjoitus

Oppijat pääsevät harjoittelemaan työhaastattelutilannetta tämän harjoituksen kautta. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa oppilaat miettivät ja sanoittavat osaamistaan, kiinnostuksenkohteitaan ja tavoitteitaan työnhakemisen näkökulmasta. Harjoituksen voi toteuttaa luokan sisällä, jolloin oppilaat haastattelevat toisiaan tai kutsumalla työelämänedustajat haastattelijoiksi. Materiaalipaketti sisältää ohjeistuksen sekä haastateltavalle että haastattelijalle.

Kesto/laajuus

Harjoituksen voi toteuttaa yhden oppitunnin aikana.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas osaa sanoittaa osaamistaan ja tunnistaa, miten sitä voi hyödyntää työelämässä ja yrittäjyydessä.
  • Oppilas tunnistaa lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja, ymmärtää työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja, osaa hakea töitä sekä toimia työelämässä.
  • Oppilas ymmärtää, miksi digitaitoja ja -välineitä tarvitaan opiskeluissa, työelämässä ja yhteiskunnassa ja että taidot ovat osa yleisiä työelämätaitoja. 
  • Oppilas tunnistaa, miten koulussa hankittuja taitoja ja osaamista voi käyttää oman ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, motivaatio ja sinnikkyys sekä kokemuksesta oppiminen

Vinkit toteutukseen

  • Harjoitusta voi täydentää tekemällä myös työhakemuksen ja ansioluettelon, jotka toimivat pohjustuksena haastattelulle.
  • Harjoituksen voi toteuttaa yleisenä työhaastattelutilanteena tai oppilaat voivat valita työpaikkailmoituksen, jonka haastatteluun valmistautuvat. Tällöin haastattelijan pitää tehdä taustatyötä organisaatiosta.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.