Yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan yrittäjyyden ja innovaatioiden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus rakentuu yhteensä 10 teemasta. Sisältöjä ovat mm. yrittäjyys, ideointi, markkinointi ja myyntipuhe. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi viikon aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää noin 20 x 45 minuutin oppituntia. Kokonaisuuden voi toteuttaa intensiivisesti muutaman esimerkiksi viikon aikana tai jakaa sen pidemmälle ajanjaksolle.

Osaamistavoitteet

Projektin voi toteuttaa toimeksianto/haastepohjaisesti, joka antaa suuntaa työskentelylle. Materiaalipaketin haasteeksi on määritetty ”Tehtävänne on ideoida ja suunnitella liikeidea, joka tekisi koulupäivistänne mielekkäämpiä. Teidän täytyy tunnistaa haasteita tai mahdollisuuksia, joita kehittämällä koulusta ja koulupäivistä tulisi mieluisampia teille tai opettajille.”

  • Oppilas ymmärtää, mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan ja mitä asioita siihen liittyy.
  • Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan, osaa asettaa realistisia tavoitteita ja toimia vastuullisesti yksilönä ja ryhmässä.
  • Oppilas tunnistaa lähiympäristön ammatteja, yhteiskunnan ja työelämän toimijoita, arvostaa erilaista työtä ja tunnistaa erilaisia työelämätaitoja.
  • Oppilas uskaltaa rohkeasti kokeilla tieto- ja viestintäteknologian työkaluja ja käyttää niitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, suunnittelu ja hallinnointi sekä työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Kokonaisuutta kannattaa täydentää työelämävierailijalla. Vierailija soveltuu niin työelämä- kuin yrittäjyysosioihin.
  • Kokonaisuutta voi painottaa valitsemalla haasteen lisäksi teeman/painopisteen, esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio tai kansainvälisyys. Tällöin liikeideoita kehitetään tietystä näkökulmasta ja teemaa voi syventää.
  • Kokonaisuutta kannattaa täydentää työelämävierailijalla. Vierailija soveltuu niin työelämä- kuin yrittäjyysosioihin.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.