Yrittäjyysaiheinen teemaoppitunti

Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto
Minunpolkuni polku
Minunpolkuni kompassi
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Yrittäjyysaiheinen teemaoppitunti

Oppijat saavat kosketuksen yrittäjyyden aloittamisen prosessiin tämän intensiivisen oppitunnin kautta. Kokonaisuus rakentuu useasta pienestä tehtävästä, joiden kautta tutustutaan liikeidean suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin. Sisältöjä ovat mm. ideointi, liikeidean muodostaminen ja esittely. Kokonaisuuden aikana oppilaat ideoivat liikeidean ja esittelevät sen muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa osana MOK-projektia tai erillisenä teemaoppituntina yrittäjyydestä. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat.

Kesto/laajuus

Valmis materiaalipaketti sisältää 2 x 75 minuutin oppituntia. Kokonaisuuden voi toteuttaa esimerkiksi kaksoistuntina tai itsenäisinä tunteina.

Osaamistavoitteet

  • Oppilas ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja yhtenä työelämän mahdollisuutena.
  • Oppilas osaa sanoittaa osaamistaan ja tunnistaa, miten sitä voi hyödyntää työelämässä ja yrittäjyydessä.
  • Oppilas tunnistaa kestävän kehityksen eri osa-alueet ja kestävän elämäntavan merkityksen ympäristölle, yhteiskunnalle ja ihmisille.
  • Oppilas tunnistaa, miten koulussa hankittuja taitoja ja osaamista voi käyttää oman ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa?

Mahdollisuuksien havainnointi, luovuus, Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin, Suunnittelu ja hallinnointi & Työskentely muiden kanssa

Vinkit toteutukseen

  • Kokonaisuudelle voi tietyn teeman, esimerkiksi kestävä kehitys, digitalisaatio, kansainvälisyys tai kesäyrittäjyys. Tällöin liikeideoita kehitetään tietystä näkökulmasta ja teemaa voi syventää.
  • Kokonaisuutta voi laajentaa lisäämällä siihen kilpailuelementin. Oppilaat valitsevat jokaisesta osallistuvasta luokasta yhden idean, joka pääsee jatkoon. Jatkoon päässeille voidaan järjestää erillinen Leijonan Luola -tapahtuma, jossa he esittelevät ideansa koulun ulkopuolisille työelämäedustajille.
  • Kokonaisuutta voi täydentää työelämävierailijalla. Vierailija voi osallistua joko etänä tai paikan päällä.

Materiaalit

Lataa materiaalipaketti tästä.