Mitä on kiertotalous ja millaisia yritysideoita siihen liittyy?

Tämän tehtävän avulla opiskelija tutustuu ensin Ylen artikkelin avulla kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan käsitteeseen ja esimerkkeihin sekä Sitran sivustolle koottuihin ajankohtaisiin kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Materiaali herättelee opiskelijan ajattelua siitä, millaista voisi olla kiertotalouteen pohjautuva yritystoiminta. Tämän jälkeen tehtävä jatkuu omakohtaisella yritysidean pohdinnalla oman asuinympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Toinen osio tehtävästä voidaan tehdä myös ryhmätehtävänä. […]

Leijonan luola

Opiskelijat hankkivat yrityssuunnittelun valmiuksia ideoimalla, testaamalla ja esittelemällä liikeideoita. He pitchaavat liikeideansa 10 minuutissa esittäen tuotteensa tai palvelunsa prototyyppeineen, asiakaspersoonat, kilpailutilanteen, validoinnin, sidosryhmät, myynnin, markkinoinnin ja talouden, riskit ja lainsäädännön sekä tulevaisuuden suunnitelmat Leijonan luolassa. Tämän jälkeen yrittäjät arvioivat ja antavat palautetta liikeideasta ja opiskelijat saavat arvokkaita vinkkejä liikeideoidensa kehittämiseen. Kesto/laajuus Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta […]