Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -teemapäivä

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan tekemisen kautta. Kokonaisuus rakentuu kolmesta osasta: itsenäisesti tehtävästä ennakkotehtävästä, tapahtumapäivästä ja itsenäisesti tehtävästä loppuraportista. Ennakkotehtävä tehdään ennen kyseistä päivää. Loppuraportti tehdään päivän lopuksi. Tapahtumapäivä sisältää yhteisen aloituksen, inspiroivia yrittäjätarinoita ja yhden yhteisen tilannepäivityksen. Opintojakson toteutus tehdään pääsääntöisesti digitaalisesti, hyödyntäen jaettua digitaalista oppimisympäristöä, esimerkiksi ItsLearning-ympäristöä. Tarvittaessa tehtävänannot ja […]

Innovaatiopäivä

Innovaatiopäivässä opiskelijat pääsevät kehittämään uusia ideoita, työskentelemään tiimeissä uusien ihmisten kanssa ja ratkaisemaan oikean elämän toimeksiantoa. Tavoitteena on oppia innovaatioprosessin vaiheita ja tiimityöskentelytaitoja. Innovaatiopäivää voi hyödyntää esimerkiksi uusien opiskelijoiden tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kokonaisuuden voi toteuttaa yhtenä kokonaisena tai kahtena puolikkaana päivänä. Materiaalipaketti sisältää kokonaisuuden seitsemän tehtävää, niiden tehtävänantovideot ja työskentelypohjat. Kokonaisuus soveltuu sekä lukioon […]

Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu

Lapset pääsevät vuosittain tutustumaan työelämään osana maailman suurinta virtuaalista yritysvierailua. Vierailu järjestetään vuosittain keväällä ja kohdeyritys vaihtelee vuosittain. Tavoitteena on tehdä eri toimialat ja niiden tarjoamat uramahdollisuudet tutuksi. Vierailun lapset näkevät, millaisia yrityksiä ja ammatteja alalla on, miltä näyttää työpäivä alalla ja millaisia taitoja alalla tarvitaan. Uratarinoiden kautta opitaan, millaista osaamista ja asennetta alalla tarvitaan […]