Työhaastatteluharjoitus

Oppijat pääsevät harjoittelemaan työhaastattelutilannetta tämän harjoituksen kautta. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa oppilaat miettivät ja sanoittavat osaamistaan, kiinnostuksenkohteitaan ja tavoitteitaan työnhakemisen näkökulmasta. Harjoituksen voi toteuttaa luokan sisällä, jolloin oppilaat haastattelevat toisiaan tai kutsumalla työelämänedustajat haastattelijoiksi. Materiaalipaketti sisältää ohjeistuksen sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Kesto/laajuus Harjoituksen voi toteuttaa yhden oppitunnin aikana. Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? […]

Yrittäjyysaiheinen teemaoppitunti

Oppijat saavat kosketuksen yrittäjyyden aloittamisen prosessiin tämän intensiivisen oppitunnin kautta. Kokonaisuus rakentuu useasta pienestä tehtävästä, joiden kautta tutustutaan liikeidean suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin. Sisältöjä ovat mm. ideointi, liikeidean muodostaminen ja esittely. Kokonaisuuden aikana oppilaat ideoivat liikeidean ja esittelevät sen muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa osana MOK-projektia tai erillisenä teemaoppituntina yrittäjyydestä. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit […]

Kolmen minuutin innovointi

Oppijat pääsevät harjoittelemaan luovuuttaan ja ideointitaitojaan kolmen minuutin innovointiharjoituksessa. Harjoituksen tavoitteena on näyttää oppijoille, että innovointia ja ideointia voi harjoitella ja oppia. Harjoitus sopii erinomaisesti esimerkiksi oppitunnin alkuun tai luovuutta vaativan projektin aloitukseen. Harjoituksessa oppijat työskentelevät pienissä ryhmissä ja kehittävät liikeideoita minuutissa tietylle kohderyhmälle. Lopuksi kaikista kehitetyistä ideoista valitaan äänestyksellä parhaat, joille keksitään myyntipuheet. Kesto/laajuus […]