Liiketoiminta-ajatuksia herättelevä työpaja – Teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

Työkalu auttaa herättelemään opiskelijoita digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden luomiin mahdollisuuksiin kehittää ja toteuttaa uutta liiketoimintaa opiskelemallaan alalla. Työpaja voidaan toteuttaa minkä tahansa alan opiskelijoilla ja on suositeltavaa jatkaa aiheesta liikeidean arviointimenetelmien avulla. Työpaja soveltuu myös liikeideoiden innovointiharjoitukseksi. Työpaja soveltuu toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille sekä etä- että lähiopetuksessa. Kesto/laajuus: 2-4 tuntia Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen […]

Innovointiharjoitus, sisältää teemat digitaalisaatio, kestävä kehitys ja kansainvälisyys

UNELMIEN KAMPUS -innovointihaaste Työkalun avulla voidaan harjoitella innovointia ja ideointia ryhmässä. Tavoitteena tuottaa erilainen, rohkea ja uudenlainen tapa nähdä asiat ja ideoida lisäarvoa tuottavaa toimintaa. UNELMIEN KAMPUS –innovointihaaste voidaan toteuttaa työpajana, jossa esitettyyn haasteeseen innovoidaan ratkaisuja ryhmässä, valitaan ideoista paras ja esitellään perusteluineen muulle ryhmälle. Työkalu soveltuu korkea-asteen ja toisen asteen opiskelijoille sekä etä- että […]

Mitä on kiertotalous ja millaisia yritysideoita siihen liittyy?

Tämän tehtävän avulla opiskelija tutustuu ensin Ylen artikkelin avulla kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan käsitteeseen ja esimerkkeihin sekä Sitran sivustolle koottuihin ajankohtaisiin kiertotalouden yritysesimerkkeihin. Materiaali herättelee opiskelijan ajattelua siitä, millaista voisi olla kiertotalouteen pohjautuva yritystoiminta. Tämän jälkeen tehtävä jatkuu omakohtaisella yritysidean pohdinnalla oman asuinympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Toinen osio tehtävästä voidaan tehdä myös ryhmätehtävänä. […]

Konferenssijärjestelyt, Yrittäjyyskasvatuspäivät -opintojakso

Tämä opintojaksokuvaus on esimerkki lyhyestä opiskelijaprojektista, jossa opiskelijat oppivat käytännön työn kautta tapahtuman järjestämisen toimenpiteet. Projektin onnistuminen edellyttää opiskelijoilta vastuun ottavaa yrittäjämäistä työskentelytapaa opettajan ohjauksessa. Tätä voidaan soveltaa erityyppisten tapahtumisen järjestämiseen. Kesto/laajuus2-4 viikkoa, työmäärä noin 2 opintopistettä Osaamistavoitteet Yrittäjämäisten työelämätaitojen kehittäminen Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Suunnittelu ja hallinnointi, epävarmuuden, tulkinnanvaraisuuden ja riskien sietäminen, työskentely […]

Yrittävän kulttuurin arviointityökalu

Yrittävän kulttuurin itsearviointitesti kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Testi on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Testi tarjoaa kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Testi perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin. Testi koostuu viidestä eri teemasta ja sisältää yhteensä 33 väittämää. Testiin vastataan asteikolla […]