Työhaastatteluharjoitus

Oppijat pääsevät harjoittelemaan työhaastattelutilannetta tämän harjoituksen kautta. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa oppilaat miettivät ja sanoittavat osaamistaan, kiinnostuksenkohteitaan ja tavoitteitaan työnhakemisen näkökulmasta. Harjoituksen voi toteuttaa luokan sisällä, jolloin oppilaat haastattelevat toisiaan tai kutsumalla työelämänedustajat haastattelijoiksi. Materiaalipaketti sisältää ohjeistuksen sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Kesto/laajuus Harjoituksen voi toteuttaa yhden oppitunnin aikana. Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? […]

Liikelahjaprojekti

Oppijat pääsevät kehittämään ryhmissä uusia tuotteita osana liikelahjaprojektia. Kokonaisuus rakentuu ideoinnista, prototyypin suunnittelusta ja valmistamisesta, liikeidean miettimisestä ja sen esittelystä myyntipuheen avulla. Kokonaisuus huipentuu tilaisuuteen, jossa oppilaat esittelevät ideansa muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kahden tai kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Esimerkkiprojektina tässä esitellään jokiaiheinen liikelahjaprojekti, jossa oppilaat kehittivät jokiaiheisia […]

Työelämä- ja yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan työelämän ja yrittäjyyden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus jakautuu kahteen osioon, jotka ovat työelämä ja yrittäjyys, ja nämä oppituntien mittaisiin alateemoihin. Sisältöjä ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, liikeidean suunnittelu ja esittely. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, […]

Yrittäjyysaiheinen teemaoppitunti

Oppijat saavat kosketuksen yrittäjyyden aloittamisen prosessiin tämän intensiivisen oppitunnin kautta. Kokonaisuus rakentuu useasta pienestä tehtävästä, joiden kautta tutustutaan liikeidean suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin. Sisältöjä ovat mm. ideointi, liikeidean muodostaminen ja esittely. Kokonaisuuden aikana oppilaat ideoivat liikeidean ja esittelevät sen muille. Kokonaisuuden voi toteuttaa osana MOK-projektia tai erillisenä teemaoppituntina yrittäjyydestä. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit […]

Yrittävän kulttuurin arviointityökalu

Yrittävän kulttuurin itsearviointitesti kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Testi on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Testi tarjoaa kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Testi perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin. Testi koostuu viidestä eri teemasta ja sisältää yhteensä 33 väittämää. Testiin vastataan asteikolla […]

MTEE-itsearviointityökalu opetushenkilöstölle

MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) on Internet-pohjainen maksuton työkalu perus- ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Työkalun avulla opettaja arvioi omaa opetustaan ja toimintaa kouluyhteisössä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Työkalu ohjaa kysymysten avulla ymmärtämään mitä yrittäjyyskasvatus on ja antaa välittömästi informatiivisen ja kannustavan palautteen vastaajan toiminnasta. Tavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Itsetietoisuus ja luottamus omiin […]