Moniammatillinen haasteprojekti työelämän toimeksiantona

Eri alojen opettajat suunnittelevat yhdessä valitun työelämälähtöisen teeman ympärille (esim. vastuullisuus, hyvinvointi, kansainvälisyys, digitalisaatio) haastetehtävän, johon opiskelijat tarttuvat projektissa monialaisissa tiimeissä. Haasteita opettajat eivät ideoi itse, vaan he kysyvät toimeksiannot aidoilta yrityksiltä tai organisaatiolta jonkin yrityksen arkea haastavan kysymyksen ympäriltä. Kesto/laajuus: Toiminnan tavoitteet Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Mahdollisuuksien havainnointi, ideoiden arvioiminen, työskentely muiden […]

Työhaastatteluharjoitus

Oppijat pääsevät harjoittelemaan työhaastattelutilannetta tämän harjoituksen kautta. Tarkoituksena on luoda tilanne, jossa oppilaat miettivät ja sanoittavat osaamistaan, kiinnostuksenkohteitaan ja tavoitteitaan työnhakemisen näkökulmasta. Harjoituksen voi toteuttaa luokan sisällä, jolloin oppilaat haastattelevat toisiaan tai kutsumalla työelämänedustajat haastattelijoiksi. Materiaalipaketti sisältää ohjeistuksen sekä haastateltavalle että haastattelijalle. Kesto/laajuus Harjoituksen voi toteuttaa yhden oppitunnin aikana. Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? […]

Työelämä- ja yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan työelämän ja yrittäjyyden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus jakautuu kahteen osioon, jotka ovat työelämä ja yrittäjyys, ja nämä oppituntien mittaisiin alateemoihin. Sisältöjä ovat mm. oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, liikeidean suunnittelu ja esittely. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi kolmen päivän aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, […]

Yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan yrittäjyyden ja innovaatioiden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus rakentuu yhteensä 10 teemasta. Sisältöjä ovat mm. yrittäjyys, ideointi, markkinointi ja myyntipuhe. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi viikon aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat. Kesto/laajuus Valmis materiaalipaketti sisältää noin 20 x […]

Maailman suurin virtuaalinen yritysvierailu

Lapset pääsevät vuosittain tutustumaan työelämään osana maailman suurinta virtuaalista yritysvierailua. Vierailu järjestetään vuosittain keväällä ja kohdeyritys vaihtelee vuosittain. Tavoitteena on tehdä eri toimialat ja niiden tarjoamat uramahdollisuudet tutuksi. Vierailun lapset näkevät, millaisia yrityksiä ja ammatteja alalla on, miltä näyttää työpäivä alalla ja millaisia taitoja alalla tarvitaan. Uratarinoiden kautta opitaan, millaista osaamista ja asennetta alalla tarvitaan […]

Ammatit tutuksi – historia, tämä hetki ja tulevaisuus

Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin ammatteihin, oppivat arvostamaan kaikenlaista työtä ja tunnistavat millaisia taitoja eri ammateissa tarvitaan. Kokonaisuuden aikana lapset työskentelevät yksin ja ryhmässä. Tehtävänä on tutustua ammatteihin, joita on ollut historiassa, nykypäivänä ja keksitään tulevaisuuden ammatteja. Lopputuotoksena rakentuu ryhmän yhteinen ammattikansio. Kesto/laajuus Kokonaisuudesta voi rakentaa laajan kokonaisuuden tai toteuttaa muutaman päivän aikana. Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen […]