Menikö ihan pipariksi? Työelämävierailu ja piparin pudotustestaus -projekti

Projektissa oppijat pääsevät tutustumaan testaamisen maailmaan sekä vierailun että käytännön kokeilun näkökulmasta. Kokonaisuuden alussa oppijat vierailevat paikallisessa teknologia-alan testausyrityksessä, jonka jälkeen he suunnittelevat ryhmissä piparin vapaan pudotuksen testausmenetelmän ja suorittavat testauksen. Testaus vastaa kysymykseen: Miltä korkeudelta pudotessaan pipari hajoaa? Oppilaat laativat tuloksista testausraportin, vertailevat tuloksia toisten ryhmien tuloksiin ja pohtivat tuloksiin vaikuttavia tekijöitä. Oppilaat pääsevät […]

Kirpputori

Oppijat järjestävät kirpputorin, jossa myyvät omia vanhoja tavaroitaan, vaatteitaan, valmistettuja tuotteitaan tai leivonnaisiaan. Kirpputori-projektissa toteutuu hyvin kestävän kehityksen mukainen arvomaailma ja toiminta. Samalla opitaan yhteistyötaitoja, yrittäjämäistä aloitteellista toimintaa ja perusasioita yritystoiminnan kannattavuudesta, myynnistä ja markkinoinnista. Matematiikassa hintojen laskemisen kertaaminen ja harjoittelu kannattaa ajoittaa tapahtuman valmistelujen yhteyteen. Projektin yhteydessä tutustutaan myös mainoksiin ja mainosteksteihin sekä kehitetään […]

Kestävän kuluttamisen pelikirja -projekti

Oppijat pääsevät tutustumaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen suunnittelemalla kestävän kuluttamisen pelikirjan. Oppijat työskentelevät ryhmissä ja lopputuloksena tuotetaan joko luokan yhteinen tai useampi pelikirja, joihin kerätään yhteen sääntöjä, tavoitteita ja vinkkejä, joiden avulla omassa perheessä ja yhteisössä edistetään vastuullista kuluttamista. Kokonaisuus rakentuu teoriaosuudesta, pelikirjojen suunnittelusta ja niiden esittelystä. Teoriaosuuden kolme teemaa ovat kestävä kehitys, kestävä kuluttaminen […]

Yrittäjyysaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Oppijat pääsevät sukeltamaan yrittäjyyden ja innovaatioiden maailmaan tämän monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta. Kokonaisuus rakentuu yhteensä 10 teemasta. Sisältöjä ovat mm. yrittäjyys, ideointi, markkinointi ja myyntipuhe. Kokonaisuuden voi toteuttaa MOK-projektina joko yhtäjaksoisesti esimerkiksi viikon aikana tai jaettuna useammalle viikolle. Materiaalipaketti sisältää oppituntien käsikirjoitukset, opetusvideot ja -materiaalit sekä tehtävänannot ja -pohjat. Kesto/laajuus Valmis materiaalipaketti sisältää noin 20 x […]

Kolmen minuutin innovointi

Oppijat pääsevät harjoittelemaan luovuuttaan ja ideointitaitojaan kolmen minuutin innovointiharjoituksessa. Harjoituksen tavoitteena on näyttää oppijoille, että innovointia ja ideointia voi harjoitella ja oppia. Harjoitus sopii erinomaisesti esimerkiksi oppitunnin alkuun tai luovuutta vaativan projektin aloitukseen. Harjoituksessa oppijat työskentelevät pienissä ryhmissä ja kehittävät liikeideoita minuutissa tietylle kohderyhmälle. Lopuksi kaikista kehitetyistä ideoista valitaan äänestyksellä parhaat, joille keksitään myyntipuheet. Kesto/laajuus […]

Yrittävän kulttuurin arviointityökalu

Yrittävän kulttuurin itsearviointitesti kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Testi on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Testi tarjoaa kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Testi perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin. Testi koostuu viidestä eri teemasta ja sisältää yhteensä 33 väittämää. Testiin vastataan asteikolla […]

MTEE-itsearviointityökalu opetushenkilöstölle

MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) on Internet-pohjainen maksuton työkalu perus- ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Työkalun avulla opettaja arvioi omaa opetustaan ja toimintaa kouluyhteisössä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Työkalu ohjaa kysymysten avulla ymmärtämään mitä yrittäjyyskasvatus on ja antaa välittömästi informatiivisen ja kannustavan palautteen vastaajan toiminnasta. Tavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Itsetietoisuus ja luottamus omiin […]