JEKKU-osaamisympäristö

JEKKU on erityisesti toisen asteen oppijoille suunniteltu osaamisympäristö, jossa oppija tunnistaa ja sanoittaa projekti-, yrittäjyys- ja verkosto-osaamistaan. JEKKU-sisällöt rakentuvat kolmen ydinkysymyksen varaan: Kuka olen? Mitä osaan? ja Kenet tunnen? Sisällöt on tuotettu yhteistyössä asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kanssa. Ne tukevat toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmia ja koulutustavoitteita. Osaamisympäristö on suunniteltu mobiililaite edellä ja se toimii […]

Hyönteishotelli

Opiskelijat hankkivat osaamista erilaisten kohderyhmien tunnistamisesta ja määrittämisestä. Tehtävänannossa on vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia, joiden lisäksi opiskelijoiden keskustelu pienryhmissä antaa tilaa erilaisille tulkinnoille ja oman näkemyksen syventämiselle. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisia segmentoinnin osa-alueita ja pohtia sitä, miten yrityksen tuote tai palvelu vastaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.  Osaamistavoitteet  Opiskelija ymmärtää kohderyhmien merkityksen yrittämisessä ja yrityksen menestymisessä. Hän osaa ottaa […]

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi –kurkistuskurssi 2 op

Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat pohtia omaa osaamista ja voimavaroja suhteessa tavoitteisiin. Kurssi sopii esimerkiksi lukiolaisille tai alavaihtoa pohtiville henkilöille. Kurssi on kurkistuskurssi Mikroyrittäjyyden perusteet (5 op) -kurssille, jolla saa hyvät pohjatiedot mikroyrittäjyydestä, sen merkityksestä ja yrittäjyysosaamisista Suomessa. Kurssi on joustava ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi. Kesto/laajuus  Kurssi on laajuudeltaan 2 op, jonka voi […]

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -teemapäivä

Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan tekemisen kautta. Kokonaisuus rakentuu kolmesta osasta: itsenäisesti tehtävästä ennakkotehtävästä, tapahtumapäivästä ja itsenäisesti tehtävästä loppuraportista. Ennakkotehtävä tehdään ennen kyseistä päivää. Loppuraportti tehdään päivän lopuksi. Tapahtumapäivä sisältää yhteisen aloituksen, inspiroivia yrittäjätarinoita ja yhden yhteisen tilannepäivityksen. Opintojakson toteutus tehdään pääsääntöisesti digitaalisesti, hyödyntäen jaettua digitaalista oppimisympäristöä, esimerkiksi ItsLearning-ympäristöä. Tarvittaessa tehtävänannot ja […]

Innovaatiopäivä

Innovaatiopäivässä opiskelijat pääsevät kehittämään uusia ideoita, työskentelemään tiimeissä uusien ihmisten kanssa ja ratkaisemaan oikean elämän toimeksiantoa. Tavoitteena on oppia innovaatioprosessin vaiheita ja tiimityöskentelytaitoja. Innovaatiopäivää voi hyödyntää esimerkiksi uusien opiskelijoiden tiimiyttämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kokonaisuuden voi toteuttaa yhtenä kokonaisena tai kahtena puolikkaana päivänä. Materiaalipaketti sisältää kokonaisuuden seitsemän tehtävää, niiden tehtävänantovideot ja työskentelypohjat. Kokonaisuus soveltuu sekä lukioon […]

Moniammatillinen haasteprojekti työelämän toimeksiantona

Eri alojen opettajat suunnittelevat yhdessä valitun työelämälähtöisen teeman ympärille (esim. vastuullisuus, hyvinvointi, kansainvälisyys, digitalisaatio) haastetehtävän, johon opiskelijat tarttuvat projektissa monialaisissa tiimeissä. Haasteita opettajat eivät ideoi itse, vaan he kysyvät toimeksiannot aidoilta yrityksiltä tai organisaatiolta jonkin yrityksen arkea haastavan kysymyksen ympäriltä. Kesto/laajuus: Toiminnan tavoitteet Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Mahdollisuuksien havainnointi, ideoiden arvioiminen, työskentely muiden […]

Podcast -työpaja

Toiminnallinen ja osallistava podcast-työpaja on kohdennettu opetushenkilöstölle tai opiskelijoille. Opettajana saat uusia pedagogisia ideoita opetukseen sekä mahdollistat erilaisille oppijoille väylän uudenlaiseen itsensä ilmaisemiseen ja asioiden sisäistämiseen valitsemistasi teemoista. Podcast-työpajan tallennus- ja editointiohjelmistona toimii Audacity, jonka voit ladata ilmaiseksi netistä. Kesto/laajuus Toiminnan tavoitteet Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Vinkit toteutukseen MateriaalitLataa materiaalist tästä.

Leijonan luola

Opiskelijat hankkivat yrityssuunnittelun valmiuksia ideoimalla, testaamalla ja esittelemällä liikeideoita. He pitchaavat liikeideansa 10 minuutissa esittäen tuotteensa tai palvelunsa prototyyppeineen, asiakaspersoonat, kilpailutilanteen, validoinnin, sidosryhmät, myynnin, markkinoinnin ja talouden, riskit ja lainsäädännön sekä tulevaisuuden suunnitelmat Leijonan luolassa. Tämän jälkeen yrittäjät arvioivat ja antavat palautetta liikeideasta ja opiskelijat saavat arvokkaita vinkkejä liikeideoidensa kehittämiseen. Kesto/laajuus Osaamistavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta […]

Yrittävän kulttuurin arviointityökalu

Yrittävän kulttuurin itsearviointitesti kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Testi on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Testi tarjoaa kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Testi perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin. Testi koostuu viidestä eri teemasta ja sisältää yhteensä 33 väittämää. Testiin vastataan asteikolla […]

MTEE-itsearviointityökalu opetushenkilöstölle

MTEE (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) on Internet-pohjainen maksuton työkalu perus- ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille. Työkalun avulla opettaja arvioi omaa opetustaan ja toimintaa kouluyhteisössä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Työkalu ohjaa kysymysten avulla ymmärtämään mitä yrittäjyyskasvatus on ja antaa välittömästi informatiivisen ja kannustavan palautteen vastaajan toiminnasta. Tavoitteet Mitä yrittäjyysosaamisen osa-aluetta työkalu vahvistaa? Itsetietoisuus ja luottamus omiin […]